Fejlesztő központunk szolgáltatásai

Gyógypedagógiai fejlesztés - Autizmus

Egyszemélyes

Az érintett gyermek komplex autizmus specifikus gyógypedagógiai fejlesztése , amelynek fő irányai az önállóság kialakítása, mentalizáció, a társas kapcsolódások illetve a kommunikáció fejlesztése. A fejlesztő szakember az alkalmak során feltárja a gyermek aktuális állapotát (PECS módszertant megalapozó szimbólumszint felmérést végez), melyet visszajelez a szülőnek és ez alapján segíti a szülőt a szülőtréningen tanultak gyakorlati alkalmazásában, annak implementálását a családba, oktatási, nevelési intézménybe.

Csoportos

A csoportfoglalkozások célja a közösségi létben szerzett tapasztalatok bővítése, kapcsolódás a közvetlen, vagy tágabb környezetben élő személyekhez (gyermekekhez, felnőttekhez). A csoportfoglalkozások elemei: beszélgetés, módszertan specifikus játékok, szabály-, szerep -és szituációs játékok. A csoportban való részvétel feltétele az autizmus specifikus gyógypedagógiai fejlesztésen való részvétel, hogy a gyermek neuropszichiátriai állapotához igazítva a szakemberek a gyermeket leginkább támogató összetételű csoportba delegálhassák.

Pszichológiai fejlesztés

Az érintett gyermek pszichológiai fejlesztése, amelynek fő irányai az önbizalom fejlesztése, a társas kapcsolódások illetve a kommunikáció fejlesztése. A fejlesztő szakember az alkalmak során feltárja a gyermek aktuális állapotát mely alapján összeállítja a fejlesztési irányokat.

Szülőtréning - Autizmus specifikus

Alapozó

Szakember által tartott online szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az autizmus spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül.

Haladó

Az alapozó tréningen megismertekre épülő olyan gyakorlati tréning, melyben a résztvevők képessé válnak a mindennapi élet tudatos, felkészült szervezésére. A tréning fókuszába az autizmus spektrumzavarban alkalmazott specifikus segítségadás eszközei kerülnek.

Szülőtréning - ADHD specifikus

Szakember által tartott szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az ADHD spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül.

DISZ eltérések

Kivizsgálás

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia érintettség mérése és mielőbbi felismerése, majd dokumentált szakvélemény alkotása és kiadása. Ezen eltérések korai felismerése nagyban könnyítheti a fejlesztését és megelőzheti a gyerek önbizalom-csökkenését.

Fejlesztés

Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fejlesztés egyéni és csoportos formában egyéni fejlesztési terv alapján az eltérés nagyfokú visszaszorításért. Szakembereink felkészültsége és központunk felszereltsége nagyban megkönnyíti a hozzánk fordulók nehézségeit.

Kognitív viselkedés fejlesztés - ADHD

A kognitív viselkedésfejlesztés bevezetése a gyermekek mindennapjaiba, ezzel megteremtve gyermek alapismereteit mellyel sikeresen alkalmazkodik a szülők által megtanult és a minden napokba bevezetett jutalmazási, szabályrendszerhez.

Eltérő idegrendszeri fejlődésmenet azonosítás

Autizmus spektrumai
ADHD
DISZ eltérések
Indulatkezelési nehézségek
Tanulási nehézségek
Magatartásbeli nehézségek

Minimum 4 lépéses folyamat melyben több szakember közreműködésével részletes vizsgálati dokumentációt készítünk, melyhez a család kérésére komplex fejlesztési tervet is készítünk, mely minden eleme központunkban elérhető.

Személyes mentoráció

Egyszemélyes kapcsolattartás a NeuroHarmónia Fejlesztő Központtal. Fejlesztésben dolgozó szakértők családspecifikus koordinációja. Családi elakadások szakértő segítői feltárása, megoldás keresése. Megváltozott helyzetek felismerésének támogatása, szükség esetén a fejlesztési terv felülvizsgálata. Fejlesztés előrehaladásának monitorozása, értékelése a család felé.

Ha úgy érzi, hogy érintett lehet a fentiekben, keressen minket bizalommal!

Egyeztessen szakembereinkkel.

Kövessen minket a Facebookon.

Köszönjük figyelmét

szekszárd gyermekpszichológus
Pollack Mihály u. 53 Szekszárd, Tolna-megye
Autizmus és ADHD fejlesztő központ
NeuroHarmónia