Ismerje meg a NeuroHarmónia csapatát

gyermekpszichológus autizmus adhd
Tulajdonos, Szakmai igazgató

Kémenes-Piros Mariann

Célom az, hogy minden gyermek megkapja a segítséget, fejlesztést, támogató irányítást annak érdekében, hogy alkotó, önmaga értékeivel tisztában lévő felnőtté válhasson.

KÜLDETÉSEM
Komplex — támogató segítséget adni minden olyan családnak, akiknél a mindennapok megélése nehezített. Támogatást biztosítani a gyermekeknek, akik a társadalmi életbe nehezebben vagy körülményesebben igazodnak el, akiknek a szociális interakcióik nehezítettek. Segíteni Őket, hogy jó minőségű életet élhessenek.
MOTIVÁCIÓM
A szociális szférában eltöltött közel két évtizednyi szakmai tapasztalatom alapján rájöttem, hogy a választott szakmám - a gyermekek védelme, támogatása, lehetőségeinek szélesítése hivatásom is. Hivatásom középpontjában az áll, hogy a gyermekeket a családon belül úgy támogassuk meg, hogy saját korlátaikat, nehézségeiket leküzdve tudjanak fejlődni, képességeik szerint pozitív magaslatokat megélni. Célom az, hogy minden gyermek megkapja a segítséget, fejlesztést, támogató irányítást annak érdekében, hogy alkotó, önmaga értékeivel tisztában lévő felnőtté válhasson.
FEJLESZTŐ KÖZPONT
Vágyam, hogy a megszerzett ismereteimet, a rendszerben gondolkozás képességét azon gyermekek fejlesztésére és lehetőségének kibontakoztatására fordítsam, akiknek atipikus fejlődési nehézséggel kell megküzdeniük. Ezért is tartom fontosnak a folyamatos szakmai megújulást, önképzést, miközben magam is két tartós beteg gyermeket nevelek, és számos területen megélem a „más szülőség" mindennapjait. A NeuroHarmónia Fejlesztő Központ szakembereivel célunk, hogy a „fura", a „nehéz" és egyéb címkével küzdő gyermekek megfelelő diagnózist kapjanak. A megfelelő diagnózis birtokában korrekt, szakmai támogatással fejlesztéshez jussanak, szem előtt tartva a család egészének szükségleteit.
Hiszek abban, hogy NeuroHarmónia Fejlesztő Központ a család minden tagjának speciális, magas szintű támogatást tud adni.

Végzettségek:
okleveles szociálpolitikus
szociális tudományok - pszichológus
képzésben lévő családterapeuta (szuperviziós szakasz)

Pszichiáter, pszichoterapeuta

Dr. Czirmai Ildikó

Dr. Czirmai Ildikó vagyok pszichiáter, pszichoterapeuta. Már nagyon korán megfogalmazódott bennem, hogy pszichiáter legyek, különös vonzódást éreztem a világot „más szemüvegen” át szemlélő emberekkel és megértésükre törekedtem.

Dr. Czirmai Ildikó vagyok pszichiáter, pszichoterapeuta. 1992-ben fejeztem be a tanulmányaimat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Kezdetben egészségnevelő munkakörben helyezkedtem el, majd ideggyógyászati osztályon dolgoztam. Már nagyon korán megfogalmazódott bennem, hogy pszichiáter legyek, különös vonzódást éreztem a világot „más szemüvegen” át szemlélő emberekkel és megértésükre törekedtem.
Pszichiátriai rezidens orvosi képzésemet Budapesten végeztem, szakorvos majd osztályvezető főorvos voltam a Tolna Megyei Balassa János Kórházban.
Felnőtt pszichiáter szakorvosi munkát végzek az eltérő idegrendszeri fejlődésmenetben érintett felnőtteknél (ADHD, autizmus spektrumzavar) a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központban. Ezen állapotok diagnózisát, differenciáldiagnosztikáját és terápiás intervencióját az orvostudomány korszerű álláspontja alapján végzem el.
Mentálhigiénés- és klinikai, gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, gyásztanácsadó

Holcsik Erzsébet

Hivatásom gyakorlásában egyik legfontosabb feladatomnak tartom láthatóvá tenni a láthatatlant, bizonyosságot adni a bizonytalanság helyett, megérteni azt, ami nehezen megérthető.

Hivatásom gyakorlásában egyik legfontosabb feladatomnak tartom láthatóvá tenni a láthatatlant, bizonyosságot adni a bizonytalanság helyett, megérteni azt, ami nehezen megérthető. Szakemberként az tapasztalatom, hogy sok esetben a rejtett dolgok láthatóvá tétele vezet a rendeződés, javulás, jobb életminőség felé. A megértés, a tisztán látás gyermekünk, vagy önmagunk problémáira tekintve, lehet felszabadító, megerősítő, ugyanakkor nehéz érzéseket megmozdító is. Megküzdeni azonban csak azzal tudunk, amit jól ismerünk. Ebből kiindulva vallom, hogy az alapos és komplex diagnosztikus munka, a kliens nehézségeinek holisztikus szemlélete nem csak a probléma megértésének eszköze, hanem az erőforrások és fejlődési lehetőségek egyik legfontosabb forrása is.
gyermekpszichológus autizmus adhd
Tanulásban akadályozottak és Autizmus spektrum pedagógiája szakirányokon végzett gyógypedagógus

Aranyos Györgyi

Tanulásban akadályozottak és Autizmus spektrum pedagógiája szakirányokon végzett gyógypedagógus vagyok.

Tanulásban akadályozottak és Autizmus spektrum pedagógiája szakirányokon végzett gyógypedagógus vagyok.
Szakmai gyakorlatomat 2014. szeptemberében kezdtem meg egy gyógypedagógiai általános iskolában, ahol azóta is nevelési, oktatási és fejlesztési tevékenységet végzek. Az autizmussal élő személyek nevelésével-oktatásával már a szakmai pályafutásom elejétől kezdve foglalkozok.
Szakmai tapasztalatom kiterjed az autizmus specifikus fejlesztés, támogatás több területére is:
- az egyénre szabott felmérések elvégzése,
- rövid-közép-hosszútávú célok meghatározása,
- egyéni fejlesztési tervek kidolgozása,
- a szülőkkel és a további partnerekkel való együttműködés,
- a gyermek protetikus környezetének és eszköztárának kialakítása,-
- a problémás viselkedés feltérképezése és kezelése,
- a természetes tanítási helyzetek biztosítása, valamint a célok megvalósulásának ellenőrzése és értékelése.
Szakmai gyakorlatom és tapasztalatom során egyértelművé vált számomra, hogy az eredményes és hatékony autizmus specifikus fejlesztés kulcsa az érintett személlyel és/vagy a szülőkkel közösen kialakított célok és döntési helyzetek biztosítása.
Logopédus - pszichopedagógus

Dr. Kerényiné Dudás Júlia

Célom, hogy a lehető legtöbb gyermeknek nyújthassak segítséget a szülőkkel, családokkal szorosan együttműködve, már akár egész kisgyermekkorban. Hiszek a korai intevencióban és annak hatásosságában - a korai fejlesztéssel hatékonyan csökkenthetők a lemaradások a személyre szabott módszerek, eszközök alkalmazásával.
A gyermekek mellett szívesen foglalkozom felnőttekkel is, hiszen a logopédiai tevékenység nem korlátozódik a korai életkorra.
Elengedhetetlennek tartom a folyamatos fejlődésre való törekvést, a nyitottságot, a megújulást, és nem utolsó sorban a szakmai elköteleződést, mely folytonos lendületben tartja a gyógypedagógust.

2011 óta dolgozom gyermekekkel - kezdetben osztálytantóként, később - miután diplomát szereztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar logopédia-pszichopedagógia szakirányain - gyógypedagógus-logopédus és pszichopedagógusként. Pályámat a Bajai EGYMI-ben kezdtem, majd a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál folytattam - előbb logopédusként az említett intézmény Bajai Tagintézményében, majd a Megyei Szakértői Bizottságban. Főbb tevékenységi köröm a vizsgálatok és mérések mellett az artikulációs zavarok terápiája, nyelvlökéses nyelés, beszédindítás, dadogás terápiája, iskola-előkészítés és a tanulási zavarok terápiája.
Szívügyem a művészeti nevelés, a művészetterápia - ezek szellemiségét igyekszem a munkám során is érvényesíteni.

Céljaim NeuroHarmónia Diagnosztikus és Fejlesztő Központban

Célom, hogy a lehető legtöbb gyermeknek nyújthassak segítséget a szülőkkel, családokkal szorosan együttműködve, már akár egész kisgyermekkorban. Hiszek a korai intevencióban és annak hatásosságában - a korai fejlesztéssel hatékonyan csökkenthetők a lemaradások a személyre szabott módszerek, eszközök alkalmazásával.
A gyermekek mellett szívesen foglalkozom felnőttekkel is, hiszen a logopédiai tevékenység nem korlátozódik a korai életkorra.
Elengedhetetlennek tartom a folyamatos fejlődésre való törekvést, a nyitottságot, a megújulást, és nem utolsó sorban a szakmai elköteleződést, mely folytonos lendületben tartja a gyógypedagógust.

gyermekpszichológus autizmus adhd
Gyógypedagógus - Logopédus, edző

Resál Zsanett

Szakmám során mindenképp figyelembe veszem a gyermek egyéni sajátosságait, képességeit, valamint fontos kiemelnem a kis lépésekben haladás elvét, a türelmet, amire szakmánk épül.

Magamról:
Gyógypedagógiai diplomámat A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem tanulásban akadályozottak - és értelmileg akadályozottak szakirányon. 2018-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán szereztem meg logopédiai szakirányú végzettségemet.

2015 óta foglalkozom sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai-logopédiai rehabilitációjával és fejlesztésével. Több évig volt lehetőségem osztályban tanítani a Bajai Egységes Gyógypedagógiai Intézményben illetve több iskolában egyéni és csoportos fejlesztéseket tartani.
Logopédia irányvonalon eddigi szakmai tapasztalatom kiterjed a megkésett beszédfejlődés és artikulációs zavarok terápiájára.

Motivációm:
Szeretnék még jobban elmélyedni a szakmában, újabb kihívásokkal találkozni, és minden gyermekben meglátni azt, hogyan tudjuk kihozni belőle a legtöbbet. Szakmám során mindenképp figyelembe veszem a gyermek egyéni sajátosságait, képességeit, valamint fontos kiemelnem a kis lépésekben haladás elvét, a türelmet, amire szakmánk épül. Szeretek a szülővel konzultálni, kollégákkal véleményt megosztani, mivel úgy gondolom ez viszi előre a munkánkat.
A korai felismerés, prevenció az egyik legfontosabb, akkor kapunk egy biztos alapot, amire után még lehet építeni. A képességek-készségek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kell kapnia a személyiség fejlesztésének is a munkám során.

gyermekpszichológus autizmus adhd
Gyógypedagógus

Forrainé Andrásik Tímea

Immáron 7. éve foglalkozok érintett tanulókkal is. Az évek során megtanultam, hogy legfontosabb az életükben a rendszer, az állandóság és a biztonság, kiszámíthatóság.

2001. óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen, 2007-ben végeztem gyógypedagógusként, majd jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Autizmus Spektrum Pedagógiája szakirányú képzésére. Az autizmus számomra mindig nagyon megfoghatatlan állapotnak tűnt, nem értettem őket, rejtély övezte gondolataikat, tetteiket. Mindig is érdekelt, vajon hogy juthatnék közelebb a világukhoz, hogyan tudnám segíteni őket. Miután személyesen is kapcsolatba kerültem több autizmus spektrum diagnózissal rendelkező kisgyermekkel, egyre nagyobb kihívást jelentettek a mindennapok és kerestem a lehetőséget, hogyan tudnám a mindennapjaikat élhetővé tenni.
Immáron 7. éve foglalkozok érintett tanulókkal is. Az évek során megtanultam, hogy legfontosabb az életükben a rendszer, az állandóság és a biztonság, kiszámíthatóság. Megtanultunk egymás nyelvén kommunikálni, mindenki a maga módján. Számomra pozitív élmény minden apró előrelépés, valamint a szülők visszajelzése, hogy a gyermekük jó helyen van. A felmerült problémákra, nehézségekre közösen keressük a megoldásokat.
Célom, hogy a lehető legtöbb gyermeknek nyújthassak segítséget a szülőkkel, családokkal szorosan együttműködve már akár egész kisgyermekkorban. A korai fejlesztéssel csökkenhetnek a lemaradások személyre szabott módszerekkel, eszközökkel.
gyermekpszichológus autizmus adhd
Szociális szakember, mediátor

Szabó Aliz Magdolna

Az élet mindennapjaiban folyamatosan kérdezem, mit és hogyan lehetne változtatni. Változtatni, hogy jobb legyen, hogy egyszerűbb legyen, átláthatóbb, de mindenekelőtt élhetőbb.

KÜLDETÉSEM
Az élet mindennapjaiban folyamatosan kérdezem, mit és hogyan lehetne változtatni. Változtatni, hogy jobb legyen, hogy egyszerűbb legyen, átláthatóbb, de mindenekelőtt élhetőbb. Szeretném, ha mindenki számára elérhető lenne a változási folyamatokban egy pozitív irányú fejlődés, melyben elengedhetetlen a szakszerűség és a rendszerben gondolkozás tudatos megvalósítása.
MOTIVÁCIÓM
24 éve dolgozom szociális segítőként, mely sok év alatt rövid kitérőt is tettem, ekkor pártfogóként, igazságügyi mediátorként dolgoztam.
Pályafutásom során - a felsőfokú tanulmányok megszerzése után – a szociális segítő folyamatok mindegyikében igyekeztem megvalósítani azt a szakmai tevékenységet, mellyel nehéz helyzetben lévő gyermekeknek, személyeknek, családoknak segítséget tudjak nyújtani, hogy megoldást találjanak a saját helyzetük rendezésében. A gyermekek helyzete minden területen pozitív irányú folyamatban alakuljon, kapjon biztatást, támogatást, rendezett életritmusban tudjon élni.
A NeuroHarmónia Fejlesztő és Szolgáltató Központ hiánypótló lehetőséget biztosít a családok számára. Hiánypótló a tekintetben, hogy egy komplex átfogó támogatást kap a család minden tagja. Speciális azért, mert az irányadó diagnózistól a teljes fejlesztésen át a személyes mentorálással támogatást kap a család, melyben egyetlen cél a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesülése. Célom az, hogy az érkező családok minden tagja magasszintű támogatást kapjon már az első pillanattól.

Végzettségek:
Okleveles szociális munkás
Okleveles szociálpolitikus
Mediátor

gyermekpszichológus autizmus adhd
Tulajdonos, Ügyvezető

Szabó Zsófia

Újat alkotni a meglévő tapasztalatokra támaszkodva. Értéket teremteni az emberek és a térség számára. Támogató, megtámasztó közeget létrehozni, mellyel hozzájárulunk egy másfajta szülőség megéléshez, a boldog és mosolygós családi élethez.

KÜLDETÉSEM
Újat alkotni a meglévő tapasztalatokra támaszkodva. Értéket teremteni az emberek és a térség számára. Támogató, megtámasztó közeget létrehozni, mellyel hozzájárulunk egy másfajta szülőség megéléshez, a boldog és mosolygós családi élethez.
MOTIVÁCIÓM
Érintett szülőként az elmúlt években folyamatosan azt éreztem, hogy van erőm támaszt adni, hasonló élethelyzetben lévő szülőtársaimnak. Nehéz átkeretezni a szülői vágyainkat, céljainkat ha az élet úgy hozza, hogy egy eltérő nevelési igényű gyermekünk van, ha kettő akkor nem lesz könnyebb, hanem még nehezebb... Úgy érezzük a férjemmel, hogy nekünk sikerült, de ehhez elképesztő támogatást kaptunk, mert szerencsénk volt. Ez nem múlhat a szerencsén, ehhez mindenkinek joga van, jogunk van a segítséghez, a támogatáshoz. Ehhez akartunk teret, szakértő csapatot és elfogadó megtartó közösséget teremteni Szekszárdon.
FEJLESZTŐ KÖZPONT
Létrehoztuk Szekszárdon a NeuroHarmónia Fejlesztő Központot és kialakítottunk egy egyedi megközelítésű, kooperáción alapuló módszertant ADHD-val, autizmussal, magatartási és tanulási nehézségekkel élő gyermekek és családjaik számára. Valljuk, hogy egyéni helyzethez, egyéni fejlesztés szükséges, melyet magas színvonalon biztosítani tudunk. A gyermek és a család nehézségének feloldását rendszerben valósítjuk meg. A központot magán finanszírozási konstrukcióban hozzuk létre, mert ezzel egy olyan szabad, alkotó, teremtő szakmai légkört tudunk létrehozni, ami értéket ad az ügyfeleinknek. Az üzlettársammal igazi ütős csapat vagyunk, kiegészítjük egymást, tanulunk egymástól és közösen csodát alkotunk.
Őszintén hiszem - meg is tapasztaltam - hogy az érintett családok esetén összefogással, szakértői segítséggel sikereket lehet elérni!

Végzettségek:
Igazgatásszervező diploma
Művelődésszervező diploma
Business Coach diploma
Atipikus fejlődés szakember hallgató

Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, képzésben lévő családterapeuta

Dr. László Natália Kata

Gyermek- és ifjúságpszichiáterként azt vallom, hogy - bármennyire is nehéz és számos kihívást rejtő egy gyermekpszichiátriai kórkép diagnózisával élni - a korai felismeréssel, az erősségek és nehézségek együttes feltárásával tudjuk a gyermeket és családját elindítani azon az úton, amely egy harmonikus, örömteli élethez vezet.

Gyermek- és ifjúságpszichiáterként azt vallom, hogy - bármennyire is nehéz és számos kihívást rejtő egy gyermekpszichiátriai kórkép diagnózisával élni - a korai felismeréssel, az erősségek és nehézségek együttes feltárásával tudjuk a gyermeket és családját elindítani azon az úton, amely egy harmonikus, örömteli élethez vezet.
Tapasztalatom, hogy hiába próbálunk egy nehézségről nem tudomást venni vagy tudatosan elfedni/elkendőzni, az előbb vagy utóbb valamilyen formában felszínre bukkan. Minél később derül rá fény, annál nagyobb kihívást jelent az egyén és családja számára, mivel addigra számos másodlagos problémát vont maga után. Így van ez az idegrendszeri fejlődési zavarokkal is, melyek fel nem ismerése, kezeletlensége többek között bántalmazáshoz, szociális izolációhoz, érzelmi, szorongásos vagy hangulatzavarokhoz vezethet.
Azért dolgozom minden nap, hogy az „átlagostól” való eltérést ne hátrányként, hiányosságként azonosítsuk, hanem az emberi idegrendszer fejlődésének sokszínűségeként, melyben számos érték rejtőzik. Ezeknek az értékeknek a feltárása fontos feladatunk.
Pszichológus, szociális munkás, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Puskás Gyöngyi

Mindig is erre a hivatásra készültem. Kezdetben szociális munkásként igyekeztem segíteni a rászorulókon, majd 2008 óta pszichológusként dolgozom pedagógiai szakszolgálatnál valamint a gyermekvédelem alapellátási intézményeiben.

Mindig is erre a hivatásra készültem. Kezdetben szociális munkásként igyekeztem segíteni a rászorulókon, majd 2008 óta pszichológusként dolgozom pedagógiai szakszolgálatnál valamint a gyermekvédelem alapellátási intézményeiben. Szüntelenül képzem magam, vallom, hogy a folyamatos tanulás frissen tart, kíváncsivá, nyitottá tesz. Három gyermek édesanyjaként részese vagyok a szülők napi küzdelmeinek és örömeinek egyaránt. Hiszem, hogy minden ember páratlan egyediséget és lehetőséget hordoz magában, és bárki képes változni, fejlődni. Tudom, hogy ez nem mindig megy egyedül. A pszichológus sajátos módszereivel segít hozzáférni a rejtett erőforrásokhoz, feltárni az elakadásokat. Ehhez a belső utazáshoz ajánlom kíséretemet, támogatásomat.
Szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus, DSZIT terapeuta, PTE Pszichológia Intézetének doktorjelöltje

Nagy - Tószegi Cecília

Hivatásom számomra segíteni, támogatni a gyermekeket fejlődésükben, a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatásában. A diagnosztikus munka felfedezés, nem csak a fejlődési eltérések, de a fejlődésüket segítő lehetőségek feltérképezését is szolgálja. Törekszem holisztikus szemlélettel végezni szakmai munkámat. Hiszem, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a gyermek és az őt segítő család jólléte, a támogató és elfogadó oktatási-nevelési környezet kialakítása is.

Hivatásom számomra segíteni, támogatni a gyermekeket fejlődésükben, a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatásában. A diagnosztikus munka felfedezés, nem csak a fejlődési eltérések, de a fejlődésüket segítő lehetőségek feltérképezését is szolgálja. Törekszem holisztikus szemlélettel végezni szakmai munkámat. Hiszem, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a gyermek és az őt segítő család jólléte, a támogató és elfogadó oktatási-nevelési környezet kialakítása is. 2000 óta dolgozom komplex gyógypedagógiai-pszichológiai diagnosztikában, ahol tanulási és magatartási nehézséggel és tanulási zavarral küzdő gyermekek diagnosztikáját, szakértői vizsgálatát végzem. 2003 óta DSZIT diagnosztikával, terápiával és mára már ehhez kapcsolódóan kutatással is foglalkozom. Gyógypedagógusként számomra a DSZIT az a terápia, amelynek nemcsak elméleti megalapozottságában és eredményességében hiszek, de mindeközben feltöltődés és örömforrás a gyermekek számára is. Kutatói munkám egyik célja a szenzoros integrációval kapcsolatos korai fejlődési összefüggések és a hátterükben álló idegrendszeri, pszichológiai folyamatok minél jobb megértése, a gyermekek korai fejlődésének preventív szemléletű elősegítése érdekében. Fontosnak tartom az eltérő fejlődésű és a fejlődési eltérések tekintetében magas rizikójú gyermekeknél (pl.: koraszülött gyermekeknél) a szenzoros integrációs folyamatok megértését és a szenzoros integrációs (DSZIT) terápia lehetőségének biztosítását.
Tanulásban akadályozottak és Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus, Óvodapeadógus, Szakvizsgázott pedagógus

Jordánné Bertus Tímea

Az autizmus specifikus fejlesztő-támogató munka eredményesen, hatékonyan csak abban az esetben működik, ha az érintettekkel, illetve szüleikkel közösen fogalmazunk meg célokat, továbbá biztosítunk döntési helyzeteket.
„Hivatásom a gyógypedagógia, erre esküdtem fel! A segítségnyújtás is lehet szenvedély.” ( Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra)
Ezt vallom én is, azóta is, és teszek ennek a hivatásnak megfelelően rendületlenül, mióta megszereztem gyógypedagógusi diplomáimat.

2015. óta dolgozom autizmusban érintett óvodásokkal, iskolásokkal, továbbá fiatal felnőttekkel, egyéni és csoportos formában. Fontos feladatomnak tekintem az érintettek életminőségének ill. adaptív működésnek javítását. Meggyőződésem, hogy az autizmus specifikus fejlesztő-támogató munka eredményesen, hatékonyan csak abban az esetben működik, ha az érintettekkel, illetve szüleikkel közösen fogalmazunk meg célokat, továbbá biztosítunk döntési helyzeteket.
Gyakorló gyógypedagógusként Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra hitvallását tekintem mérvadónak munkámban:
„Hivatásom a gyógypedagógia, erre esküdtem fel! A segítségnyújtás is lehet szenvedély.”
Ő fogalmazta meg legtökéletesebben, hogy milyen is a gyógypedagógia, milyen is a gyógypedagógus. Ezt vallom én is, azóta is, és teszek ennek a hivatásnak megfelelően rendületlenül, mióta megszereztem gyógypedagógusi diplomáimat.
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, TSMT terapeuta, gyermekjóga oktató

Fogtné Áman Krisztina

A neurodiverzitás világában való segítő munka számomra állandó kaland. Lehetőség egy különleges működésmódba való belépésre, kapcsolódásra, elmélyülésre. Minden eset egy új mozaik kép. A gyermekekkel való munka a nagy egész apró részleteinek keresését, megfelelő
helyre igazítását, és az összerendeződő kép szépségének örömét adja nekem.

Tanító és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus vagyok. 1992 óta dolgozom integráló általános iskolában tanító,-és gyógypedagógusként, ahol magasan funkcionáló, többnyire autizmussal és /vagy ADHD-val, illetve valamely képességzavarral diagnosztizált gyermekek tanulnak. Mindennapi munkám során keresem a legoptimálisabb megoldásmódokat az eltérő fejlődésmenetű gyermekek fejlesztésében és a családjaikkal való együttműködésben. A
mozgásterápiák és a mozgás kínálta fejlesztési lehetőségek, a dyslexia prevenció és reedukáció, a dyscalculia terápia foglalkoztat. Az utóbbi években az autizmus spektrumzavar felismerése, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, a gyermek számára biztonságos és jól értelmezhető környezet kialakítása, valamint a szociális és kommunikációs készségek egyéni és kiscsoportos fejlesztése áll érdeklődésem fókuszában.
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szociális munkás, pszichodrámavezető

Darida Zsófia

6 éve vezetek önfejlesztő céllal önismereti pszichodráma csoportokat, magánszervezésben és 1 éve egy drogrehabilitációs otthonban is. Hiszek a személyes fejlődésben, és abban, hogy soha nem késő! Hiszek a változásban és abban, hogy a hozott történetünk átírható.

18 éve dolgozom Szekszárdon a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál szociális szakemberként. Az addiktológia összes területén többféle célcsoporttal és változatos korosztállyal működtem együtt. Egyéni esetvezetésben és csoportokkal is dolgozom.

6 éve vezetek önfejlesztő céllal önismereti pszichodráma csoportokat, magánszervezésben és 1 éve egy drogrehabilitációs otthonban is.
Házasságban élek, két kamasz édesanyja vagyok.
Hiszek a személyes fejlődésben, és abban, hogy soha nem késő! Hiszek a változásban és abban, hogy a hozott történetünk átírható. Hiszek abban, hogy szerepeink alakíthatóak, hogy formálhatóak vagyunk. Kezdettől kapcsolatban létezünk, fejlődünk, sérülünk és kapcsolatok-ban gyógyulunk. Ennek egyik legvédettebb helyszíne és leghatékonyabb módja az egymásra reagáló és támogató, a fejlődést közös értéknek tartó csoport.

A PSZICHODRÁMÁRÓL
A pszichodráma egy aktív, cselekvésorientált csoportmódszer, melyben nem beszéddel, hanem a belső lelki tartalmak, személyes élmények, konfliktusok megjelenítésével dolgozunk.
E közegben tudatosíthatóvá válnak megrögzött a működési sémáink. Gyakorolhatóvá válnak új megoldási módok és készségek.
A pszichodráma ereje, hogy már az alkalmon történik az életed. Innen nem pusztán felismerésekkel és elhatározásokkal távozol, hanem a közös megélés, a kapcsolati tapasztalat élményével. A dráma után nem új szakaszt kell kezdened az életedben, hanem folytatnod kell, ami az alkalmon már elkezdődött benned és körülötted.

gyermekpszichológus autizmus adhd
Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, képzésben lévő családterapeuta

Dr. Madarassy-Szücs Anna

Újra és újra megélem a hivatásomban, hogy a látható valóságban mennyi rejtett motívum, erőforrás, nehézség, bonyodalom, szépség rejlik, ami meghatározza az egyént és kapcsolatainkat.

KÜLDETÉSEM
Újra és újra megélem a hivatásomban, hogy a látható valóságban mennyi rejtett motívum, erőforrás, nehézség, bonyodalom, szépség rejlik, ami meghatározza az egyént és kapcsolatainkat. Minél régebb óta figyelem a különböző idegrendszeri fejlődési utakat, annál inkább hiszek abban, hogy képességeinkről és így saját magunkról való gondolkozásunk formálása óriási és egyben igazán hálás feladat.
Az eltérő idegrendszeri fejlődési utak elképesztő sokszínűsége kapcsán kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a diverzitásunkra értékként és lehetőségként tekintsünk, nem bagatellizálva annak a nehézségét, mikor ez akadályokat vagy kihívásokat jelent az egyén és a család életében.
A küldetésem és a motivációm nehezen szétválasztható, amennyire fontosnak tartom, hogy a családok biztonságban érezzék magukat, értő meghallgatásra, válaszokra leljenek, annyira hálás is vagyok nekik azért, hogy folyamatosan tanulhatok tőlük. Hiszek ennek a kölcsönös tanulásnak és formálódásnak a társadalmi vetületében, abban, hogy a különbségeinket megértve és azokat felismerve olyan minőségben tudunk segíteni egymásnak, kapcsolódni egymáshoz, ami meghaladja a kategorizáló megkülönböztetés határait.
Szeretem annak a gondolatát, hogy egy személy több, mint az általa viselt állapot, de, ha a segítségadás oldaláról közelítem meg, e kettő kapcsolatának, illetve beágyazottságának megértése a családi rendszerben és a tágabb környezetünkben nélkülözhetetlen.
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta, képzésben lévő családterapeuta

Dr. Bakóné Venyercsán Zsuzsanna

Egy eltérő idegrendszeri fejlődésű gyermek befolyásolhatja az egész család életét, a nehézségeit és örömeit egyaránt. Munkám során éppen ezért az a célom, hogy a diagnózisalkotással és az azt követő közös munkával segítsek a családoknak újradefiniálni magukat, mint „atipikus család”.

Egy eltérő idegrendszeri fejlődésű gyermek befolyásolhatja az egész család életét, a nehézségeit és örömeit egyaránt. Munkám során éppen ezért az a célom, hogy a diagnózisalkotással és az azt követő közös munkával segítsek a családoknak újradefiniálni magukat, mint „atipikus család”. Szeretném segíteni őket abban, hogy megérthessék mindazt, ami eddig megfoghatatlan volt a számukra. Támogatni őket a mindennapi helyzetekkel való megküzdésben, vagy éppen bizonyos dolgok elgyászolásában. És talán a legfontosabb célom a hozzám forduló családtagok erőforrásainak kiaknázása, hogy kompetensebb szülőknek és az életben magabiztosabban mozgó gyermekeknek/serdülőknek érezhessék magukat.
Pszichológus, Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus

Rónai - Kurityák Csenge

Mindig is fontosnak tartottam a mások segítését, az emberekkel folytatott közös munka és támogatás pedig alapvetően közel áll hozzám.

Mindig is fontosnak tartottam a mások segítését, az emberekkel folytatott közös munka és támogatás pedig alapvetően közel áll hozzám. A munkám során fontos célom a hozzám forduló személyekkel való kapcsolódás és az erőforrásaik kiaknázása, ezáltal támogatva őket önmaguk mélyebb megismerésében, és hogy az életben magabiztosabban mozgó személyeknek érezhessék magukat. Hiszem, hogy igazán eredmény nem csak a személy, hanem a környezete támogatása által valósulhat meg, így mindig törekszem a szülőkkel/hozzátartozókkal, valamint más szakemberekkel való együttműködésre, közös megoldás találására.
A mindennapokban főként pszichológusként tevékenykedek, azonban itt a Neuro Harmóniánál lehetőségem nyílik gyógypedagógusi ismereteimet és eszköztáramat is kamatoztatni az egyéni kísérések és a diagnosztikai folyamat során.
Puskás Nikolett tanácsadó szakpszichológus, képzésben lévő pár-és családterapeuta

Puskás Nikolett

Óvoda- és iskolapszichológusként szembesültem azzal, hogy mennyire fontos egy-egy eltérő idegrendszeri fejlődésmenet korai azonosítása, valamint képzésben lévő pár-és családterapeutaként tapasztalom, hogy a felnőttek diagnosztikája elengedhetetlen szerepet tud betölteni egy-egy család, pár életében.

Tanácsadó szakpszichológusként krízis szakirányon végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2019-ben. Óvoda- és iskolapszichológusként szembesültem azzal, hogy mennyire fontos egy-egy eltérő idegrendszeri fejlődésmenet korai azonosítása, valamint képzésben lévő pár-és családterapeutaként tapasztalom, hogy a felnőttek diagnosztikája elengedhetetlen szerepet tud betölteni egy-egy család, pár életében. Átütő megértéseket tud adni egy régóta fennálló nehézség megértésében és kezelésében. Az egyéni és a családos konzultációk során fontosnak látom az egyén és környezete összetett és egységes megsegítését, hogy a család közösen képes legyen alkalmazkodni az újonnan kialakult élethelyzethez.
Motivációm
Különösen izgalmasnak tartom hivatásomban a családokkal való munkát. Úgy érzem, hogy a rendszerszemlélet az, ami támogatásul tud szolgálni egy-egy eltérő idegrendszeri fejlődés diagnózisának elfogadásához. Tapasztalatom szerint a diagnózis a család-rendszer- minden tagjára hat, így szükséges a komplex támogatás az érintettek számára. Ez a fajta munka egy izgalmas, kreatív, inspiráló folyamat számomra. Mások segítése mellett a saját fejlődésemet is fontosnak tartom, ezeket szakmai szupervíziókkal és különböző módszerek elsajátításával biztosítom.
gyermekpszichológus autizmus adhd
Szakvizsgázott gyógypedagógus, DSZIT terapeuta

Lajos Erika

A fejlesztő központban a célom a központhoz forduló szülők támogatása, gyermekeik korai fejlesztése, valamint dinamikus szenzoros integrációs terápiájuk (DSZIT) egyéni és kis csoportos formában.

Minden gyermek másfajta virág és együtt teszik gyönyörű kertté a világot.

A fejlesztő központban a célom a központhoz forduló szülők támogatása, gyermekeik korai fejlesztése, valamint dinamikus szenzoros integrációs terápiájuk (DSZIT) egyéni és kis csoportos formában.

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként végeztem 2008- ban. A szakmai éveim alatt fontosnak tartottam és tartom a folyamatos továbbképzésem. Az évek során részt vettem jó néhány mozgásfejlesztő, mozgásterápia tréningen, korai fejlesztő és egyéb továbbképzésen.
Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen elvégeztem a gyógypedagógiai mesterképzést. Örömmel végeztem el a DSZIT terapeuta képzést. 2021. őszén pedig elkezdem a Gyógypedagógus- szakvizsga szakirányú továbbképzést.
Főállásban a Szekszárdi Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom a korai fejlesztőben. Nagyon szeretem a munkám, a hozzánk járó gyermekek különlegességét. Látni és elősegíteni készségeik, képességeik fejlődését.
Már kezdő gyógypedagógusként is nagyon érdekelt az autizmussal élők különleges világa és szakmai éveim kezdetétől folyamatosan fedezek fel újabb és újabb különlegességet bennük.
A fejlesztő központban is várom a hozzánk forduló szülőket és gyermekeket a megértésemmel, türelmemmel, szakmai tudásommal. Legyen szó autizmus spektrum zavarral élő, ADHD-s, megkésett beszédfejlődésű, egyensúly és mozgáskoordinációs zavarral, szenzoros érzékenységgel rendelkező, figyelem és tanulási problémákkal, szociális és viselkedés problémával küzdő gyermekről.

„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Pszichológus, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Idegtudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója

Sebestyén Rita

Képzésben lévő családterapeuta, pedagógus

Kolos Lilla

Küldetésem:
Empátiával, szakértelemmel és nyílt kommunikációval segíteni a hozzám forduló családokat és párokat, akik úgy érzik, valamely külső körülmény miatt kapcsolataik mélyrehatóan megváltoztak, nehezen tudnak kommunikálni egymással, és problémáik megoldásában nem jelentenek segítséget szokásos stratégiáik, módszereik.

Motivációm:
Saját élményem, hogy életünk során előre nem látott akadályok olyan kihívások elé állíthatnak bennünket, amelyek megoldásához nem érzünk magunkban elegendő erőt. Egészen másként tekintünk ezekre az akadályokra azonban akkor, részvétteli és kiegyensúlyozott segítséget kaphatunk abban, hogy jobban rálássunk saját meglévő erőforrásainkra.
Viszonylag messziről érkezem a családterápia területére, sokáig az oktatás területén tevékenykedtem. Mindig erősségeimként tartottam számon a kritikai gondolkodást, a megoldáskeresést és a hatékony motiváláshoz szükséges empátiát.
A családterápiához, fordulásomat egy magánéleti krízis motiválta, aminek következtében körülöttem és bennem is megkérdőjeleződött mindaz ahogyan magamat és családomat elképzeltem.
E válságból egy pszichológus és néhány családterápiás krízisülés segítségével sikerült kilábalnunk, s azóta is járok azon az önismereti úton, amelyre akkor találtam rá. 2019-től elvégeztem a Magyar Családterápiás Egyesület elméleti alapképzését, és az ezt kiegészítő önismereti folyamat.
Egyre fontosabbnak érzem, hogy visszaadhassak másoknak abból, amit én kaptam életem legnehezebb időszakában, ötvözve pedagógusi és élettapasztalataimat és készségeimet a család- és párterápiás tevékenységgel.
Mint képzésben lévő család-, és párterapeuta terápiát szupervízió mellett tartok.
Orvosi diagnosztikai analitikus hallgató, konzulens, projektmenedzser, pénzügyi szakember

Vilmányi Rita

Élmény számomra megtalálni az emberekben az egyedit, támogatni mindenkit abban, hogy egésznek és teljesnek élje a mindennapi életét. A testi, szellemi, lelki egyensúly érzékeny műszer, ami bármely életszakaszban megbillenhet.

Élmény számomra megtalálni az emberekben az egyedit, támogatni mindenkit abban, hogy egésznek és teljesnek élje a mindennapi életét. A testi, szellemi, lelki egyensúly érzékeny műszer, ami bármely életszakaszban megbillenhet. Egészségügyi képalkotó diagnosztikai területen szerzett tapasztalataim láttatták velem, hogy biztonságos és barátságos gyógyító környezetben az elváltozások hatékonyan felismerhetőek, s odafigyelő közös munkával az érintett gyermek vagy felnőtt láthatatlan folyamatai is megérthetőek. A különböző orvosi területi kutatások koordinációja megtanított arra, hogy nyitott, emberséges viszonyok között tapasztaljuk meg a sikerélményt, s képesekké válunk eredményeket elérni napról napra.

Szolgáltatásaink

Ha úgy érzi, hogy érintett lehet a fentiekben, keressen minket bizalommal!

Egyeztessen szakembereinkkel.

Kövessen minket a Facebookon.

Köszönjük figyelmét

szekszárd gyermekpszichológus
Pollack Mihály u. 53 Szekszárd, Tolna-megye
Autizmus és ADHD fejlesztő központ
NeuroHarmónia