Szolgáltatási árlista

Gyermek és ifjúság diagnosztika

15.500 Ft.   Anamnézis felvétel

A diagnosztikai folyamat 1. lépése, mely túlnyomó részt online térben valósul meg, vagyis a szülőknek nem szükséges helyszínre utazniuk. Résztvevők: szakember és szülők, időtartam: 50-60 perc

19.500 Ft.   Diagnosztikai konzultáció

A diagnosztikai folyamat 2. lépése, mely túlnyomó részt online térben valósul meg, vagyis a szülőknek nem szükséges helyszínre utazniuk. Résztvevők: diagnoszta szakember (orvos, szakpszichológus) és szülők, időtartam: 50-60 perc

19.500 Ft.   Orvosi/szakpszichológiai vizsgálat

A diagnosztikai folyamat 3. lépése, mely személyesen történik. Résztvevők: diagnoszta szakember (orvos, szakpszichológus) érintett gyermek és szülők, időtartam: 50-60 perc

29.500 Ft.   ASD vizsgálat

A diagnosztikai folyamat 4. lépése, mely személyesen történik. Résztvevők: diagnoszta szakember (orvos, szakpszichológus) érintett gyermek és szülők, időtartam: 80-90 perc

17.000 Ft-tól   WPPSI-IV intelligencia vizsgálat plusz

A diagnózishoz szükséges intelligencia vizsgálat, mely során nem csak az intellektus kerül meghatásozásra, hanem a megvalósítás során a szakember szakmai észrevételei is hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) érintett gyermek  időtartam: minimum 45 perc maximum 90 perc

Az alapár tartalmazza a 45 perces felmérést, a vizsgálatot követő gyors értékelést és 15 perces szülői visszajelzést valamint a részéletes elemzést és a diagnózist támogató szakvélemény elkészítését. Minden további megkezdett 15 perces felmérési idő plusz 2.000 Ft

19.000 Ft-tól   WISC-IV intelligencia vizsgálat plusz

A diagnózishoz szükséges intelligencia vizsgálat, mely során nem csak az intellektus kerül meghatásozásra, hanem a megvalósítás során a szakember szakmai észrevételei is hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) érintett gyermek  időtartam: minimum 45 perc maximum 120 perc

Az alapár tartalmazza a 45 perces felmérést, a vizsgálatot követő gyors értékelést és 15 perces szülői visszajelzést valamint a részéletes elemzést és a diagnózist támogató szakvélemény elkészítését. Minden további megkezdett 15 perces felmérési idő plusz 2.000 Ft

15.000 Ft-tól   Pszichodiagnosztikai vizsgálat

A diagnózishoz szükséges pszichológiai vizsgálat, mely során a szakember célzott szakmai észrevételei hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) érintett gyermek  időtartam:  45-55 perc perc

15.500 Ft.   Diagnózist feldolgozó konzultáció

A diagnosztikai folyamat záró lépése, mely túlnyomó részt online térben valósul meg, vagyis a szülőknek nem szükséges helyszínre utazniuk. A szülők szakértő támogatást kapnak a diagnózis érzelmi feldolgozásához, a diagnózis tartalmi megértéséhez és a továbblépés operatív részleteinek áttekintéséhez. Résztvevők: szakember és szülők, időtartam: 50-60 perc

Felnőtt ADHD diagnosztika

Díjmentes – Előzetes, szűrőtesztek kitöltése

FONTOS: ezek nélkül nem tudjuk megkezdeni a kivizsgálást

24.000 Ft/alkalom (48.000 Ft) Anamnézis felvétel 1.-2. 

Szűrőtesztek kiértékelése és kórelőzmény felvétele, valamint az ügyfél életének hosszmetszetben történő vizsgálata zajlik. Ez a lépés történhet online és offline módon megegyezés szerint. Időtartam: 120 perc

25.000 Ft/alkalom (50.000 Ft) Diagnosztikus konzultáció 1-2.  

Ezen az ülésen az ügyfél, ügyfél közeli hozzátartozó, kivizsgálást vezető szakember van jelen és fókuszban a strukturált ADHD kérdőív felvétele zajlik. Ez a lépés történhet online és offline módon. Időtartam: 120 perc

25. 000 Ft Személyes vizsgálat

Az ADHD egy eltérő idegrendszeri fejlődésmenet, szükséges annak feltérképezésére, hogy mely idegrendszeri funkciókat érint. Időtartam: 60 perc Ez a lépés csak offline módon történhet a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központban.

Díjmentes – PIK kompetencia mérése

Az ügyfél kompetencia területének felmérése történik, fókuszban az erősségek és a fejlesztendő területek, melyet későbbiekben a terápiás folyamatba is beépíthetőek lesznek.

24. 000 Ft  Diagnózist feldolgozó konzultáció

A konzultáció a diagnózis közlése, ahhoz kapcsolódó érzelmek feldolgozása és a felmerülő kérdések tisztázása zajlik, a kompetencia területek átbeszélésével együtt. Időtartam: 60 perc. Ez a lépés történhet online és offline módon megegyezés szerint.

Diagnózishoz kapcsolódó gondozás

10.000 Ft/hó Gyógyszeres kezelés támogatása

A gyógyszerbeállítás szakértői támogatása, felmerülő kérdések tisztázása, Egyszemélyes kapcsolattartás a NeuroHarmónia Fejlesztő Központ szakértőjével. Gyógyszerbeállítás esetén minimum 2 hónapig szükséges igénybe venni.

16.000 Ft azonos ellátáshoz kapcsolódó konzultáció

Egyszemélyes kapcsolattartás a NeuroHarmónia Fejlesztő Központtal. Fejlesztésben dolgozó szakértők családspecifikus koordinációja. Családi elakadások szakértő segítői feltárása, megoldás keresése. Megváltozott helyzetek felismerésének támogatása, szükség esetén a fejlesztési terv felülvizsgálata. Fejlesztés előrehaladásának monitorozása, értékelése a család felé.

3.000 Ft/dokumentum  Szakorvosi dokumentáció

 • receptírás
 • szakorvosi vélemény írás
 • szakorvosi javaslat írás

10.000 Ft/hó Szülő mentorációja

Egyszemélyes kapcsolattartás a NeuroHarmónia Fejlesztő Központtal. Fejlesztésben dolgozó szakértők családspecifikus koordinációja. Családi elakadások szakértő segítői feltárása, megoldás keresése. Megváltozott helyzetek felismerésének támogatása, szükség esetén a fejlesztési terv felülvizsgálata. Fejlesztés előrehaladásának monitorozása, értékelése a család felé.

Gyógypedagógiai fejlesztés

8.000 Ft-tól Autizmus spektrumzavar egyéni fejlesztése 

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás, melynek első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alaklom a szülő konzultáció a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

  • Délelőtti foglalkozás ára (H-P 8:00-13:00-ig): 8.000 Ft/alkalom,
  • Délutáni foglalkozás ára (H-P 13:00-18:00, illetve hétvégi napokon): 9.500 Ft/alkalom  4 alkalmas bérlet ára: 35.600 Ft
  • Csoportos foglalkozás díja:
   • 2 fős csoport: 5.800 Ft/alkalom/fő
   • 3 fő feletti létszám 4.700 Ft/alkalom/fő

8.000 Ft-tól Dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT) egyéni fejlesztése 

Célja: az idegrendszer érlelése különböző speciális eszközökkel.

A terapeuta olyan terápiás környezetet hoz létre, melyben maximális teret biztosít a gyermekek belső indíttatásából fakadó mozgása, érzékszervi tapasztalatszerzése számára. A felhasznált eszközök révén, a gyermekek számára olyan ingerlő környezetet biztosít, melyben az éretlen idegrendszerű, testrészeit nehezen koordináló, kudarcokhoz szokott gyermek hamar kedvet kap, hogy részt vegyen ebben a változatos, intenzív, dinamikus játékban.

Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

  • Délelőtti foglalkozás ára (H-P 8:00-13:00-ig): 8.000 Ft/alkalom,
  • Délutáni foglalkozás ára (H-P 13:00-18:00, illetve hétvégi napokon): 9.500 Ft/alkalom  4 alkalmas bérlet ára: 35.600 Ft
  • Csoportos foglalkozás díja: 4.700 Ft/alkalom 4 alkalmas bérlet: 16.800 Ft

8.000 Ft-tól Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés 

Kevert specifikus fejlődési zavarok, szociális funkciózavar, pervazív fejlődési zavarok, tanulási és magatartási zavarok és nehézségek esetén gyógypedagógus által vezett fejlesztés. A fejlesztés első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alkalom a szülő konzultáció, a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

  • Délelőtti foglalkozás ára (H-P 8:00-13:00-ig): 8.000 Ft/alkalom,
  • Délutáni foglalkozás ára (H-P 13:00-18:00, illetve hétvégi napokon): 9.500 Ft/alkalom  4 alkalmas bérlet ára: 35.600 Ft
  • Csoportos foglalkozás díja:
   • 2 fős csoport: 5.800 Ft/alkalom/fő
   • 3 fő feletti létszám 4.700 Ft/alkalom/fő

Logopédiai diagnosztika, fejlesztés

10.500 Ft Beszéd nehézség azonosítása

Logopédiai szakirányon végzett gyógypedagógus által végzett vizsgálat a fennálló beszédnehézségek azonosítása érdekében. A vizsgálat minimum 2 alkalmat vesz igénybe egy szülői anamnézis felvételi alkalomra és minimum 1 vizsgálati alkalomra van szükség. A vizsgálatot követően a logopédiai szakembre elkészíti a szakvéleményt és javaslatot tesz a fejlesztésre. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom .

10.500 Ft diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia mérés

Logopédiai szakirányon végzett gyógypedagógus által végzett vizsgálat a fennállótanulási nehézségek azonosítása érdekében. A vizsgálat minimum 2 alkalmat vesz igénybe egy szülői anamnézis felvételi alkalomra és minimum 1 vizsgálati alkalomra van szükség. A vizsgálatot követően a logopédiai szakembre elkészíti a szakvéleményt és javaslatot tesz a fejlesztésre. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom .

8.000 Ft-tól Logopédiai egyéni fejlesztés

…ahol a gyermek kiemelt figyelmet kap

Logopédiai szakirányon végzett gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hadarás, dadogás), melynek első 2-3 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alaklom a szülő konzultáció a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

   • Délelőtti foglalkozás ára (H-P 8:00-13:00-ig): 8.000 Ft/alkalom,
   • Délutáni foglalkozás ára (H-P 14:00-18:00, illetve hétvégi napokon): 9.500 Ft/alkalom

Gyermekek csoportos fejlesztése

4.900 Ft/alkalom  ADHD-s gyermekek kognitív viselkedés fejlesztése

5-10 éves korosztály

Ahol a gyermek és párhuzamosan a szülők is megismerik az ADHD-s gyermekek legkorszerűbb fejlesztési módszereit, melyet segítünk az otthoni életbe is bevezetni ezzel is hozzájárulva az érintett családok minden napjainak könnyebb viteléhez. A program 360 perc csoportos gyermek fejlesztésből és 180 percnyi szülői csoport alkalomból áll, a gyermek csoportban két szakember a szülőcsoportban 1 szakértő dolgozik. A program általában péntek délután és szombaton kerül megvalósításra.

A program tartalma:

  • 4×45 perc gyermek csoport
  • 4×45 perc szülőcsoport
  • 1×45 perc módszer családi adaptációja (gyermek és szülő együtt)
  • módszertani segédlet a szülőknek
  • 1 hetes szülői mentoráció a módszer otthoni adaptációját támogatva

A program teljes díja: 44.100 Ft/gyermek

4.900 Ft/alkalom  ADHD-s és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek indulatkezelés fejlesztése

10-14 éves korosztály

Ahol a gyermek és párhuzamosan a szülők is megismerik az indulatkezelés legkorszerűbb fejlesztési módszereit, melyet segítünk az otthoni életbe is bevezetni ezzel is hozzájárulva az érintett családok minden napjainak könnyebb viteléhez. A program 180 perc csoportos gyermek fejlesztésből és 180 percnyi szülői csoport alkalomból áll, a gyermek csoportban két szakember a szülőcsoportban 1 szakértő dolgozik. A program általában péntek délután vagy szombaton kerül megvalósításra.

A program tartalma:

  • 4×45 perc gyermek csoport
  • 3×45 perc szülőcsoport
  • 1×20 perc egyéni visszajelzés a gyermekről
  • módszertani segédlet a szülőknek

A program teljes díja: 39.200 Ft/gyermek

Gyermekek iskolához kapcsolódó fejlesztése

3.800 Ft/ alkalom (60 perc)  iskolaelőkészítő program (4 alkalmas bérlet 14.000 Ft)

nagycsoportos óvodás korosztály

Áthidaló Iskola Előkészítő Program a NeuroHarmónia Fejlesztő Központban, ahol családias környezet, szuper szakember csapat és biztonságot teremtő komplex szolgáltatások elérhetőek.
Szekszárdon nálunk lesz elérhető az országos hálózatban működő, dinamikusan fejlődő, komplex iskolaelőkészítő program: az ÁTHIDALÓ. Dr. Koncsekné Nemes Judit https://www.athidalo.com/knjudit tanulásmódszertani tréner, az Áthidaló oktatója tartja a kiscsoportos foglalkozásokat a NeuroHarmóniában.
Az együttműködésünk igazi nyertesei a gyerekek és a családok, mert a Fejlesztő Központunk olyan hátteret biztosít, ahol ha bármilyen további vizsgálat, fejlesztés szükséges, az nálunk egy helyen megoldható. Az iskolaelőkészítő foglalkozások mellett logopédusok, mozgásfejlesztők, gyógypedagógusok, pszichológusok, segítő szakemberek és orvosok szolgáltatásai is elérhetőek.

A program tartalma:

  • bemeneti felmérés – szakértői visszajelzés a szülőnek
  • 4-5 fős gyermek csoport
  • heti 1x 60 perces foglaklozások
  • program felénél státusz visszajelzés a szülőnek

4.800 Ft/alkalom  Tanulás módszertani tréning 4 alkalmas bérlet: 18.000 Ft

Első alkalom 60-90 perces egyéni felmérés 12.000 Ft/fő

minden korosztály számára

Azt is tanulni kell, hogy hogy kell tanulni. Ebben ad egyénre szabott, de kiscsoportos formában megvalósított tréningen gyakorlati támogatást szakemberünk. Figyelembe vesszük a gyermek egyéniségét, tanulási stílusát, korosztályát és a számára leginkább testhezálló módszertanokkal támogatjuk meg.

A program tartalma:

  • bemeneti felmérés (tanulási stílus és egyéni kompetenciák)
  • egyéni felmérés szülői visszajelzése
  • kiscsoportos módszertan
  • 60 perces foglalkozások

4.200 Ft/alkalom  Egyéni tanrendes tanulók tantárgyi fejlesztése 8 alkalmas bérlet: 29.600 Ft

általános iskolás korosztály számára

Kiscsoportban pedagógusok fejlesztik a gyerekeket, megtanulják közösen a tananyagot és közben korosztályos kapcsolatokat is építenek. Pedagógusaink alkalmaznak olyan módszereket, eszközöket, melyek jól támogatják a tanulási /viselkedési problémával küzdő gyermekek működését. Matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, természetismeret, angol, német, készségtárgyak.

A program tartalma:

  • 45 perces foglalkozások (felosztva tanulásos, mozgásos és kézműves blokkokra)
  • eltérő idegrendszeri működést támogató technikák alkalmazása
  • szociális és kommunikációs, társaskapcsolati kompetencia fejlesztés

Lóasszisztált pszichológiai fejlesztés

10.500 Ft Ló asszisztált terápia – Zsuzsival és Kócossal

Pszichológus/állat asszisztált terapeuta által végzett fejlesztés, melyet ajánlunk autizmus spektrumzavarral érintett vagy egyéb nehézséggel küzdő gyermeknek, ez a fejlesztés túl mutat a lovagláson. Résztvevők: szakember és a gyermek, időtartam: 45 perc

Szülőtréning

6.000 Ft/alkalom 3 alkalmas autizmus specifikus alapozó szülőtréning

A program teljes díja: 3 x 6.000 Ft= 18.000 Ft

Szakember által tartott online szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az autizmus spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül. Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alaklom időtartama: 2,5 óra, A program 3 alkalomból áll.

6.000 Ft/alkalom 2 alkalmas autizmus specifikus haladó szülőtréning

A program teljes díja: 2 x 12.000 Ft= 18.000 Ft

Az alapozó tréningen megismertekre épülő olyan gyakorlati tréning, melyben a résztvevők képessé válnak a mindennapi élet tudatos, felkészült szervezésére. A tréning fókuszába az autizmus spektrumzavarban alkalmazott specifikus segítségadás eszközei kerülnek..Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alaklom időtartama: 2,5 óra, A program 2 alkalomból áll.

6.000 Ft ADHD szülőtréning

 

Szakember által tartott szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az ADHD spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül. Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok. Időtartam: 2,5 óra.

 

Egyéni tanácsadás

13.000 Ft Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

Pszichológus, pszichopedagógus, szociális és segítő szakember által vezetett foglalkozás szülő vagy gyermek számára. Résztvevők: szakember és a gyermek vagy szülő(k), időtartam: 45-50 perc

Klinikai szakszichológiai konzultáció/terápia - egyéni

15.000 Ft Klinikai szakpszichológiai tanácsadás/terápia

Klinikai szakpszichológus által vezetett konzultációs/terápiás alkalom.  Résztvevők: szakember és a gyermek, időtartam: 45-50 perc

Párkapcsolati konzultáció /Családkonzultáció

17.000 Ft

A konzultáció során több módszer és technika együttes alkalmazásával támogatást nyújtunk a XXI. századi  kihívásokra, legyen az gyermeknevelési vagy párkapcsolati kihívás. A konzultáció egy több ülésből álló sorozat (legalább 3 alkalom).  Elfogadó, biztonságos környezetben feltárjuk, hogyan látja a család/pár a helyzetüket és benne önmagukat.  Feltérképezzük a pár/család tagjainak megküzdési stratégiáit, belső erőforrásait és mindazokat a készségeiket, amelyekkel jól tudnak egymáshoz kapcsolódni, segíteni tudják egymást és családjukat.

Időtartam: 60 perc

Párterápia/Családterápia

26.000 Ft

A terápia jellemzően legalább 6, legfeljebb 12 találkozásból álló sorozat. Javasoljuk azoknak a pároknak vagy családoknak, akik úgy érzik, a megszokott problémamegoldó módszereik nem működnek, a konfliktusok megszaporodtak és nehezen elsimíthatóak. Akkor is ajánljuk, ha egy családtag életében beálló változás, vagy elakadás az egész család életét megnehezíti, felborítja.

Időtartam: 90 perc

Köszönjük figyelmét

szekszárd gyermekpszichológus
Pollack Mihály u. 53 Szekszárd, Tolna-megye
Autizmus és ADHD fejlesztő központ
NeuroHarmónia