Szolgáltatási árlista

Gyermekek eltérő idegrendszeri (ADHD, ADD, ASD, Tanulási nehézség, beszédfejlődési zavar) érintettségének azonosítása

A gyermek vizsgálata több szakember bevonásával történik, melynek célja, hogy az eltérő idegrendszeri fejlődésmenet, neurodiverzitás meglétét igazoljuk vagy kizárjuk. A folyamat során célunk, hogy az érintett területekről minél pontosabb diagnosztikus képet kapjunk.

Központunk által vállalt diagnosztikai fókuszok:

 • Autizmus spektrum
 • ADHD
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
 • Korai fejlődés mérés (0,5-3,5 éves korig)

Kiegészítő diagnosztikai fókuszok (kizárólag a fő diagnosztikai fókusz kiegészítésére):

 • Felmerülő egyéb pszichiátriai állapot(ok)
 • Logopédiai mérés
 • Szenzoros/szenzomotoros szűrés

A vizsgálati folyamat az előzetes tájékozódó interjúval kezdődik.  Az interjú célja: a vizsgálati folyamat fókuszának meghatározása annak érdekében, hogy Központunk egyedileg összerakott ajánlatot készítsen.

Az előzetes tájékozódó interjú díja: 16.500 Ft

A diagnosztikai folyamatot szolgáltatás csomagba szervezze biztosítjuk. Szakmai tevékenységünket a hazai és nemzetközi szakmai irányelvek mentén végezzük. Standardizált mérőeszközök használatával is biztosítjuk a vizsgálati eredmények megalapozottságát.

A diagnosztikus szolgáltatási alapcsomag időtartama: A vizsgálati folyamat minimum 6 alkalmat vesz igénybe, az átlagos átfutási idő 3-5 hónap.

Diagnosztikai óradíjaink: 16.500 Ft – 40.000 Ft-ig

Gyermek diagnózishoz kapcsolódó gondozás

38. 500 Ft Szakorvosi konzultáció (gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvossal)

Szakorvossal történő szülő konzultáció, mely lehet online és offline is. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyermek- és ifjúságpszichiáter és szülők

17.000 Ft/hó Gyógyszerbeállítás támogatása

Központunkban a szakorvosi gyógyszer felírás és gyógyszer beállítás feltétele a „gyógyszerbeállítás támogatása” szolgáltatás igénybevétele. A gyógyszerbeállítás szakértői támogatása, felmerülő kérdések tisztázása, Egyszemélyes kapcsolattartás a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központ szakértőjével. Gyógyszerbeállítást minimum 2 hónapig szükséges igénybe venni.

5.000 Ft/dokumentum  Szakorvosi dokumentáció

 • receptírás
 • szakorvosi javaslat írása

Felnőttek eltérő idegrendszeri (ADHD, ASD) érintettségének azonosítása

Felnőttek vizsgálata több szakember bevonásával történik, melynek célja, hogy az eltérő idegrendszeri fejlődésmenet, neurodiverzitás meglétét igazoljuk vagy kizárjuk. A folyamat során célunk, hogy az érintett területekről minél pontosabb diagnosztikus képet kapjunk.

Központunk által vállalt diagnosztikai fókuszok:

 • Autizmus spektrum
 • ADHD
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

Kiegészítő diagnosztikai fókuszok (kizárólag a fő diagnosztikai fókusz kiegészítésére):

 • Felmerülő egyéb pszichiátriai állapot(ok)
 • Logopédiai mérés
 • Szenzoros/szenzomotoros szűrés

A vizsgálati folyamat az előzetes tájékozódó interjúval kezdődik.  Az interjú célja: a vizsgálati folyamat fókuszának meghatározása annak érdekében, hogy Központunk egyedileg összerakott ajánlatot készítsen.

Az előzetes tájékozódó interjú díja: 16.500 Ft

A diagnosztikai folyamatot szolgáltatás csomagba szervezze biztosítjuk. Szakmai tevékenységünket a hazai és nemzetközi szakmai irányelvek mentén végezzük. Standardizált mérőeszközök használatával is biztosítjuk a vizsgálati eredmények megalapozottságát.

A diagnosztikus szolgáltatási alapcsomag időtartama: A vizsgálati folyamat minimum 6 alkalmat vesz igénybe, az átlagos átfutási idő 3-5 hónap.

Diagnosztikai óradíjaink: 16.500 Ft – 40.000 Ft-ig

Felnőtt diagnózishoz kapcsolódó gondozás

 

 Gyógyszeres terápia (meglévő diagnózissal)

1. Szakorvosi konzultáció (Pszichiáter szakorvossal) 21.000 Ft

Szakorvossal történő online konzultáció, mely a Felnőttek eltérő idegrendszeri (ADHD, ADD, ASD) érintettségének azonosítása vizsgálati folyamat lépése, ezen alkalommal történik a szakorvosi diagnózis meghatározása és a gyógyszeres terápia megkezdéséhez szükséges gyógyszerkészítmény és kezdődózis megállapítása Időtartam: 25 perc, Résztvevők: pszichiáter és ügyfél.

1. hónap gyógyszerbeállítás támogatás 6.000 Ft/hó

A gyógyszeres terápia megkezdéséhez kapcsolódó egészségügyi dokumentáció elkészítése. A gyógyszerbeállítás támogatása, a gyógyszerbeállítás folyamatáról írásban történő tájékoztatás, minden adminisztrációhoz szükséges információ biztosítása. Gyógyszer beállítást minimum 2 hónapig szükséges igénybe venni. Résztvevők: NeuroHarmónia és ügyfél, Időtartam: hónap

2. Szakorvosi konzultáció (Pszichiáter szakorvossal) 21.000 Ft

Szakorvossal történő online konzultáció céldózis megállapítása Időtartam: 25 perc, Résztvevők: pszichiáter és ügyfél.

2. hónap gyógyszerbeállítás támogatás szolgáltatás 6.000 Ft/hó

A gyógyszeres terápia folytatásáhóz, a végleges dózis beállításához kapcsolódó egészségügyi dokumentáció elkészítése. A gyógyszerbeállítás második fázisának támogatása, minden az adminisztrációhoz szükséges információ biztosítása. Gyógyszer beállítást minimum 2 hónapig szükséges igénybe venni. Résztvevők: NeuroHarmónia és ügyfél, Időtartam: hónap

21.000 Ft Szakorvosi konzultáció (Pszichiáter szakorvossal)

Szakorvossal történő konzultáció elsősorban gyógyszeres terápia céljából, mely lehet online. Időtartam: 25 perc, Résztvevők: pszichiáter és ügyfél.

5.000 Ft/dokumentum  Szakorvosi dokumentáció

 • receptírás
 • szakorvosi javaslat írása

Gyógypedagógiai fejlesztés (gyermek)

10.500 Ft Autizmus spektrumzavar egyéni fejlesztése 

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás, melynek első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alaklom a szülő konzultáció a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

            17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

Az egyéni fejlesztési előrehaladásról, a családi mindennapok adaptációjához szükséges szülőkonzultációkat a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus tartja a szülők számára a fejlesztési alkalmaktól                                  különböző időpontban. Évente minimum 2 konzultációt szükségesnek tartunk. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában,                            képzésében részt vesz.

4.200 Ft-tól Autizmus spektrumzavar csoportos fejlesztése 

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek Időtartam: 45 perc/alkalom

  • Csoportos foglalkozás díja:
   • 2 fős csoport: 6.200 Ft/alkalom/fő
   • 3 fős csoport: 5.500 Ft/alkalom/fő
   • 4 fős csoport: 5.000 Ft/alkalom/fő
   • 5 fős csoport: 4.200 Ft/alkalom/fő

5.500 Ft-tól Dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT) 

Célja: az idegrendszer érlelése különböző speciális eszközökkel.

A terapeuta olyan terápiás környezetet hoz létre, melyben maximális teret biztosít a gyermekek belső indíttatásából fakadó mozgása, érzékszervi tapasztalatszerzése számára. A felhasznált eszközök révén, a gyermekek számára olyan ingerlő környezetet biztosít, melyben az éretlen idegrendszerű, testrészeit nehezen koordináló, kudarcokhoz szokott gyermek hamar kedvet kap, hogy részt vegyen ebben a változatos, intenzív, dinamikus játékban.

Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek(ek) Időtartam: 45 perc/alkalom

 • Foglalkozás díja:
  • egyéni: 10.000 Ft/alkalom/fő
  • 2 fős csoport: 6.200 Ft/alkalom/fő
  • 3 fős csoport: 5.500 Ft/alkalom/fő

17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

Az egyéni fejlesztési előrehaladásról, a családi mindennapok adaptációjához szükséges szülőkonzultációkat a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus tartja a szülők számára a fejlesztési alkalmaktól                                  különböző időpontban. Évente minimum 2 konzultációt szükségesnek tartunk. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában,                            képzésében részt vesz.

5.500 Ft-tól Gyógypedagógiai fejlesztés 

Gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás, melynek első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alaklom a szülő konzultáció a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

Fejlesztési területek: logopédiai fejlesztés, tanulási nehézségek (DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia) fejlesztése, beszéd indítás, beszéd korrigálás, nyelvlökéses nyelés terápia

 • Foglalkozás díja:
  • egyéni: 10.000 Ft/alkalom/fő
  • 2 fős csoport: 6.200 Ft/alkalom/fő
  • 3 fős csoport: 5.500 Ft/alkalom/fő

            17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

Az egyéni fejlesztési előrehaladásról, a családi mindennapok adaptációjához szükséges szülőkonzultációkat a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus tartja a szülők számára a fejlesztési alkalmaktól                                  különböző időpontban. Évente minimum 2 konzultációt szükségesnek tartunk. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában,                            képzésében részt vesz.

8.000 Ft-tól Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés 

Kevert specifikus fejlődési zavarok, szociális funkciózavar, pervazív fejlődési zavarok, tanulási és magatartási zavarok és nehézségek esetén gyógypedagógus által vezett fejlesztés. A fejlesztés első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alkalom a szülő konzultáció, a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

  • Délelőtti foglalkozás ára (H-P 8:00-13:00-ig): 8.000 Ft/alkalom,
  • Délutáni foglalkozás ára (H-P 13:00-18:00, illetve hétvégi napokon): 9.500 Ft/alkalom  4 alkalmas bérlet ára: 35.600 Ft
  • Csoportos foglalkozás díja:
   • 2 fős csoport: 5.800 Ft/alkalom/fő
   • 3 fő feletti létszám 4.700 Ft/alkalom/fő

Logopédiai és DISZ diagnosztika (gyermek és felnőtt)

15.500 Ft Beszéd nehézség azonosítása

Logopédiai szakirányon végzett gyógypedagógus által végzett vizsgálat a fennálló beszédnehézségek azonosítása érdekében. A vizsgálat minimum 2 alkalmat vesz igénybe egy szülői anamnézis felvételi alkalomra és minimum 1 vizsgálati alkalomra szükség van. A vizsgálatot követően a logopédiai szakember elkészíti a szakvéleményt és javaslatot tesz a fejlesztésre. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom .

            17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

A vizsgálati eredmény kiküldését követően a szakember a vizsgálati eredményről, a fejlesztendő területekről és a lehetséges továbblépésekről tartott konzultációja, ahol lehetősége van a szülőnek kérdezni az                  eredménnyel kapcsolatosan. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában, képzésében részt vesz.

17.000 Ft.   Gyermek – Gyógypedagógiai részképességmérés

Akár több vizsgálati alkalmat is felölelő mérés, mely a gyermek részképesség érintettségének feltárását célozza, kiemelten a tanulási nehézségek azonosítása (DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia)  Résztvevők: szakember, gyermek és szükség esetén szülők, időtartam: 45 perc/alkalom

                17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

A vizsgálati eredmény kiküldését követően a szakember a vizsgálati eredményről, a fejlesztendő területekről és a lehetséges továbblépésekről tartott konzultációja, ahol lehetősége van a szülőnek kérdezni az                  eredménnyel kapcsolatosan. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában, képzésében részt vesz.

18. 500 Ft Felnőtt – Gyógypedagógiai részképességmérés

Gyógypedagógus által vezetett vizsgálat, mely alapvetően a DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia érintettség azonosítását célozza. A vizsgálat 2-3 alkalmas mérést igényel, mely előzetes egyeztetéssel                                    tömbösíthető is. Időtartam: 45 perc/alkalom Ez a lépés csak offline módon történhet a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központban.

                 17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

A vizsgálati eredmény elkészítése, és a kiküldését követően a szakember a vizsgálati eredményről, a fejlesztendő területekről és a lehetséges továbblépésekről tartott konzultációja, ahol lehetőség van kérdezni az eredménnyel kapcsolatosan. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, ügyfél

 

Szülőedukáció és szakember (pedagógus)

17.000 Ft/alkalom Családi Harmónia program

Van az úgy, hogy az életünk alapegységét képző család működtetése is okoz nehézséget a számunkra.

Vannak élethelyzetek amikor ez teljesen természetes és sok esetben szakértő támogatás mellett a nehézségeken könnyebben, gördülékenyebben tudunk átlendülni és működő megoldást tudunk találni.A Családi Harmónia Programban szakemberünk 1 család kihívásával foglalkozik,személyre szabott dedikált időt fordít az érintett szülők élethelyzetére.

A Családi Harmónia Program célja: tudásmegosztó, helyzet feldolgozó konzultáció sorozat, melyben az egyéni kompetenciák feltárásával a szülőpáros közös erősségei, kihívásai kerülnek azonosításra. A program hatékony megoldás azoknak a szülőknek, akik családjában olyan körülmény, diagnózis, nehézség kerül előtérbe, melynek feldolgozása és kezelése a szülők számára kihívást jelent.

A program tartalma:

 • Családra testreszabott tudásátadás (ADHD, ASD, egyéb kihívások) – 1×60 perc
 • Szülői kompetencia mérés és visszajelzés – 2×30 perc
 • Szülőpáros közös erősségek, kihívások azonosítása 1×60 perc
 • Családra testreszabott módszerek, megoldások azonosítása 1×60 perc

Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alakalom időtartama: 60 perc, A program 4-6 alkalomból is állhat.

6.000 Ft/alkalom 3 alkalmas autizmus specifikus alapozó szülőtréning

A program teljes díja: 3 x 6.000 Ft= 18.000 Ft

Szakember által tartott online szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az autizmus spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül. Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alaklom időtartama: 2,5 óra, A program 3 alkalomból áll.

6.000 Ft/alkalom 2 alkalmas autizmus specifikus haladó szülőtréning

A program teljes díja: 2 x 12.000 Ft= 18.000 Ft

Az alapozó tréningen megismertekre épülő olyan gyakorlati tréning, melyben a résztvevők képessé válnak a mindennapi élet tudatos, felkészült szervezésére. A tréning fókuszába az autizmus spektrumzavarban alkalmazott specifikus segítségadás eszközei kerülnek..Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alaklom időtartama: 2,5 óra, A program 2 alkalomból áll.

6.000 Ft ADHD szülőtréning

 

Szakember által tartott szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az ADHD spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül. Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok. Időtartam: 2,5 óra.

 

Tanácsadás, terápia

17.000 Ft  Egyéni tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció (gyermek)

Pszichológus, pszichopedagógus, szociális és segítő szakember által vezetett foglalkozás szülő vagy gyermek számára. Résztvevők: szakember és gyermek, időtartam: 45 perc

18.500 Ft  Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció (felnőtt)

Pszichológus, pszichopedagógus, szociális és segítő szakember által vezetett foglalkozás szülő vagy felnőtt ügyfelek számára. Résztvevők: szakember és vagy szülő(k) vagy felnőtt ügyfél, időtartam: 60 perc

16.500 Ft Minőségi mindennapok konzultációs folyamat

Eltérő idegrendszerrel élni azt jelenti, hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk meg a neurodiverzitás minden hatását, aspektusát és érzés világát. Ez valós kihívást jelent számunkra és a környezetünk számára is, ez pedig sokszor feszültséget, nehézséget okoz a mindennapokban. Az eltérő idegrendszeri működés nem jelenti azt, hogy nem lehetünk boldogok, sikeresek és értékesek a közösségünk számára. Hiszünk abban és tapasztaljuk is, hogy az eltérő idegrendszeri működés sok előnnyel is járhat.

Ahhoz, hogy érintettként azt  az életminőséget éljük, amely boldog élethez vezet, ismernünk kell az erősségeinket és ezekre építve tudatosan fejleszteni kell a működésünket. Ezen az úton nyújt egyéni támogatást a MINŐSÉGI MINDENNAPOK konzultációs folyamat.

A szolgáltatás tartalma:

 • 2×60 perc feltáró, edukációs alkalom (alkalmazva a NeuroHarmónia diagnosztikus folyamatban feltártakat)
 • 4×60 perc egyénre szabott módszertan és eszköz orientált konzultáció

25.000 Ft Család-és Párterápia

A terápia jellemzően legalább 6, legfeljebb 12 találkozásból álló sorozat. Javasoljuk azoknak a pároknak vagy családoknak, akik úgy érzik, a megszokott problémamegoldó módszereik nem működnek, a konfliktusok megszaporodtak és nehezen elsimíthatóak. Akkor is ajánljuk, ha egy családtag életében beálló változás, vagy elakadás az egész család életét megnehezíti, felborítja. Résztvevők: szakember és a gyermek, szülő(k), vagy felnőtt ügyfél, Időtartam: 60 perc

 

Köszönjük figyelmét

szekszárd gyermekpszichológus
Pollack Mihály u. 53 Szekszárd, Tolna-megye
Autizmus és ADHD fejlesztő központ
NeuroHarmónia