Szolgáltatási árlista

Gyermekek eltérő idegrendszeri (ADHD, ADD, ASD, Tanulási nehézség, beszédfejlődési zavar) érintettségének azonosítása

19.000 Ft.   Anamnézis felvétel

A diagnosztikai folyamat 1. lépése, mely túlnyomó részt online térben valósul meg, vagyis a szülőknek nem szükséges helyszínre utazniuk. Résztvevők: szakember és szülők, időtartam: 50-60 perc

24.000 Ft.   Diagnosztikus interjú

A diagnosztikai folyamat 2. lépése, mely túlnyomó részt online térben valósul meg, vagyis a szülőknek nem szükséges helyszínre utazniuk. Résztvevők: diagnoszta szakember (orvos, szakpszichológus) és szülők, időtartam: 50-60 perc

26.000 Ft.   Diagnosztikus vizsgálat

A diagnosztikai folyamat 3. lépése, mely személyesen történik. Résztvevők: diagnoszta szakember (orvos, szakpszichológus) érintett gyermek és szülők, időtartam: 60 perc

13.000 Ft.   Diagnosztikus konzultáció

A diagnosztikai folyamat kiegészítő lépése, mely elsősorban online történik. Célja a személyes vizsgálaton felmerült további diagnosztikus információk megszerzése, átadása. Résztvevők: diagnoszta szakember (orvos, szakpszichológus) érintett gyermek szülei, időtartam: 30 perc

24.000 Ft-tól  Képességprofil felvétel (WPPSI-IV/UNIT2 intelligencia vizsgálattal)

A diagnózishoz szükséges intelligencia vizsgálat, mely során nem csak az intellektus kerül meghatásozásra, hanem a megvalósítás során a szakember szakmai észrevételei is hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) érintett gyermek  időtartam: minimum 45 perc maximum 90 perc

Az alapár tartalmazza a 45 perces felmérést, a vizsgálatot követő azonnali értékelést és 15 perces szülői visszajelzést valamint a részéletes elemzést és a diagnózist támogató szakvélemény elkészítését. Minden további megkezdett 15 perces felmérési idő plusz 2.400 Ft

26.400 Ft-tól Képességprofil felvétel (WISC-IV intelligencia vizsgálattal)

A diagnózishoz szükséges intelligencia vizsgálat, mely során nem csak az intellektus kerül meghatásozásra, hanem a megvalósítás során a szakember szakmai észrevételei is hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) érintett gyermek  időtartam: minimum 45 perc maximum 120 perc

Az alapár tartalmazza a 45 perces felmérést, a vizsgálatot követő gyors értékelést és 15 perces szülői visszajelzést valamint a részéletes elemzést és a diagnózist támogató szakvélemény elkészítését. Minden további megkezdett 15 perces felmérési idő plusz 2.400 Ft

23.000 Ft-tól   Pszichodiagnosztika (pszichológiai tesztek)

A diagnózishoz szükséges pszichológiai vizsgálat, mely során a szakember célzott szakmai észrevételei hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) érintett gyermek  időtartam:  60 perc perc

19.000 Ft.   Autizmus fókuszú gyógypedagógiai vizsgálat

A diagnosztikai folyamat autizmus spektrum érintettség irányú gyógypedagógiai vizsgálat, amely már meg alapozza a későbbi fejlesztési területek azonosítását is. Résztvevők: szakember, gyermek és szükség esetén szülők, időtartam: 60 perc

17.000 Ft.   Gyógypedagógiai részképességmérés

Akár több vizsgálati alkalmat is felölelő mérés, mely a gyermek részképesség érintettségének feltárását célozza, kiemelten a tanulási nehézségek azonosítása (DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia)  Résztvevők: szakember, gyermek és szükség esetén szülők, időtartam: 45 perc/alkalom

19.000 Ft.   Diagnózist feldolgozó konzultáció

A diagnosztikai folyamat záró lépése, mely túlnyomó részt online térben valósul meg, vagyis a szülőknek nem szükséges helyszínre utazniuk. A szülők szakértő támogatást kapnak a diagnózis érzelmi feldolgozásához, a diagnózis tartalmi megértéséhez és a továbblépés operatív részleteinek áttekintéséhez. Résztvevők: szakember és szülők, időtartam: 60 perc

Gyermek diagnózishoz kapcsolódó gondozás

26.000 Ft Szakorvosi konzultáció (Gyermek- és Ifjúságpszichiáter szakorvossal)

Szakorvossal történő szülő konzultáció, mely lehet online és offline is. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyermek- és ifjúságpszichiáter és szülők

15.000 Ft/hó Gyógyszerbeállítás támogatása

Központunkban a szakorvosi gyógyszer felírás és gyógyszer beállítás feltétele a „gyógyszerbeállítás támogatása” szolgáltatás igénybevétele. A gyógyszerbeállítás szakértői támogatása, felmerülő kérdések tisztázása, Egyszemélyes kapcsolattartás a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központ szakértőjével. Gyógyszerbeállítást minimum 2 hónapig szükséges igénybe venni.

5.000 Ft/dokumentum  Szakorvosi dokumentáció

 • receptírás
 • szakorvosi vélemény írás
 • szakorvosi javaslat írás

10.000 Ft/hó Szülő mentorációja

Egyszemélyes kapcsolattartás a NeuroHarmónia Fejlesztő Központtal. Fejlesztésben dolgozó szakértők családspecifikus koordinációja. Családi elakadások szakértő segítői feltárása, megoldás keresése. Megváltozott helyzetek felismerésének támogatása, szükség esetén a fejlesztési terv felülvizsgálata. Fejlesztés előrehaladásának monitorozása, értékelése a család felé.

Felnőttek eltérő idegrendszeri (ADHD, ASD) érintettségének azonosítása

Díjmentes – Előzetes, szűrőtesztek kitöltése

FONTOS: a szűrőtesztek megléte nélkül nem tudjuk megkezdeni a kivizsgálást

16.500 Ft/alkalom Előzetes tájékozódó interjú  

Az interjú célja a vizsgálati fókusz és a vizsgálati folyamat lépések meghatározása. Ez a lépés történhet online és offline módon megegyezés szerint. Időtartam: 30 perc

39. 000 Ft/alkalom Első interjú  1-2.

A kliens életének hosszmetszeti interjúja zajlik. Ez a lépés történhet online és offline módon megegyezés szerint. Időtartam: 90 perc

Díjmentes – Diagnosztikus tesztek 

FONTOS: a tesztek megléte nélkül nem tudjuk a vizsgálatot megvalósítani.

28.750 Ft/alkalom (60 perc) Diagnosztikus interjú 1-2.  

Ezen az ülésen az ügyfél, ügyfél közeli hozzátartozó, kivizsgálást vezető szakember van jelen, strukturált vizsgálati fókusznak megfelelő interjú kerül felvételre. Ez a lépés történhet online és offline módon. Időtartam: 120 perc

FONTOS: amennyiben több vizsgálati fókusz is meghatározásra kerül a diagnosztikus interjú még egyszer indokolttá válik.

26. 000 Ft Autizmus fókuszú személyes vizsgálat

Gyógypedagógus által vezetett vizsgálat, mely az Autizmus spektrum érintettség azonosítását célozza. Időtartam: 60 perc Ez a lépés csak offline módon történhet a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központban.

28. 750 Ft Neuropszichológiai tesztfelvétel

Az ADHD egy eltérő idegrendszeri fejlődésmenet, szükséges annak feltérképezésére, hogy mely idegrendszeri funkciókat érint. Időtartam: 60 perc Ez a lépés csak offline módon történhet a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központban.

26.000 Ft Gyógypedagógiai részképességmérés

Gyógypedagógus által vezetett vizsgálat, mely alapvetően a DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia érintettség azonosítását célozza. A vizsgálat 2-3 alkalmas mérést igényel, mely előzetes egyeztetéssel tömbösíthető is. Időtartam: 60 perc/alkalom Ez a lépés csak offline módon történhet a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központban.

Díjmentes – PIK kompetencia mérése

Az ügyfél kompetencia területének felmérése történik, fókuszban az erősségek és a fejlesztendő területek, melyet későbbiekben a terápiás folyamatba is beépíthetőek lesznek.

33. 500 Ft Képességprofil felvétel (WAIS intelligencia vizsgálattal)

A diagnózishoz szükséges intelligencia vizsgálat, mely során nem csak az intellektus kerül meghatározásra, hanem a megvalósítás során a szakember szakmai észrevételei is hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) kliens, időtartam: minimum 60 perc maximum 120 perc

Az alapár tartalmazza a 60 perces felmérést, a vizsgálatot követő gyors értékelést és 15 perces visszajelzést valamint a részéletes elemzést és a diagnózist támogató szakvélemény elkészítését. Minden további megkezdett 15 perces felmérési idő plusz 3.900 Ft

28.750 Ft   Pszichodiagnosztika (pszichológiai tesztek)

A diagnózishoz szükséges pszichológiai vizsgálat, mely során a szakember célzott szakmai észrevételei hozzájárulnak a differenciál diagnosztikai folyamathoz. Résztvevők: diagnoszta szakember (szakpszichológus, pszichológus) ügyfél  időtartam:  60 perc perc

16. 500 Ft  Diagnózis konzultáció

A diagnózist elvégzett vizsgálatok alapján a szakemberekből álló vizsgáló team közreműködésével, a vizsgálat vezető dokumentumba foglalja, melynek tartalmáról a diagnózis konzultációs alkalmon tájékoztatja a vizsgálatban érintett személyt. konzultáció a Időtartam: 30 perc. Ez a lépés történhet online és offline módon megegyezés szerint.

17.000 Ft Szakorvosi konzultáció (Pszichiáter szakorvossal)

Szakorvossal történő online konzultáció, mely a Felnőttek eltérő idegrendszeri (ADHD, ASD) érintettségének azonosítása vizsgálati folyamat lépése, ezen alkalommal történik a szakorvosi diagnózis meghatározása és a gyógyszeres terápia megkezdéséhez szükséges gyógyszerkészítmény és kezdődózis megállapítása. Valamint a díj tartalmazza az egészségügyi dokumentáció elkészítését (EESZT adminisztráció, Recept írás, gyógyszertári kiváltáshoz szükséges dokumentumok kiállítása és postai kiküldése) Időtartam: 25 perc, Résztvevők: pszichiáter és ügyfél. (Gyógyszeres terápia megkezdésének kötelező alkalmait lsd.: felnőtt gondozás menü pontban)

23. 000 Ft  Folyamat záró konzultáció

A konzultáció a diagnózishoz, ahhoz kapcsolódó érzelmek feldolgozása és a felmerülő kérdések tisztázása zajlik valamint a fejlesztési, fejlődési és terápiás utak feltárására kerül sor. Időtartam: 45 perc. Ez a lépés történhet online és offline módon megegyezés szerint.

Felnőtt diagnózishoz kapcsolódó gondozás

 

 Gyógyszeres terápia (meglévő diagnózissal)

1. Szakorvosi konzultáció (Pszichiáter szakorvossal) 15.500 Ft

Szakorvossal történő online konzultáció, mely a Felnőttek eltérő idegrendszeri (ADHD, ADD, ASD) érintettségének azonosítása vizsgálati folyamat lépése, ezen alkalommal történik a szakorvosi diagnózis meghatározása és a gyógyszeres terápia megkezdéséhez szükséges gyógyszerkészítmény és kezdődózis megállapítása Időtartam: 25 perc, Résztvevők: pszichiáter és ügyfél.

1. hónap gyógyszerbeállítás támogatás 6.000 Ft/hó

A gyógyszeres terápia megkezdéséhez kapcsolódó egészségügyi dokumentáció elkészítése. A gyógyszerbeállítás támogatása, a gyógyszerbeállítás folyamatáról írásban történő tájékoztatás, minden adminisztrációhoz szükséges információ biztosítása. Gyógyszer beállítást minimum 2 hónapig szükséges igénybe venni. Résztvevők: NeuroHarmónia és ügyfél, Időtartam: hónap

2. Szakorvosi konzultáció (Pszichiáter szakorvossal) 15.500 Ft

Szakorvossal történő online konzultáció céldózis megállapítása Időtartam: 25 perc, Résztvevők: pszichiáter és ügyfél.

2. hónap gyógyszerbeállítás támogatás szolgáltatás 6.000 Ft/hó

A gyógyszeres terápia folytatásáhóz, a végleges dózis beállításához kapcsolódó egészségügyi dokumentáció elkészítése. A gyógyszerbeállítás második fázisának támogatása, minden az adminisztrációhoz szükséges információ biztosítása. Gyógyszer beállítást minimum 2 hónapig szükséges igénybe venni. Résztvevők: NeuroHarmónia és ügyfél, Időtartam: hónap

15.500 Ft Szakorvosi konzultáció (Pszichiáter szakorvossal)

Szakorvossal történő konzultáció elsősorban gyógyszeres terápia céljából, mely lehet online. Időtartam: 25 perc, Résztvevők: pszichiáter és ügyfél.

5.000 Ft/dokumentum  Szakorvosi dokumentáció

 • receptírás
 • szakorvosi vélemény írás
 • szakorvosi javaslat írás

Gyógypedagógiai fejlesztés (gyermek)

10.000 Ft Autizmus spektrumzavar egyéni fejlesztése 

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás, melynek első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alaklom a szülő konzultáció a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

            17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

Az egyéni fejlesztési előrehaladásról, a családi mindennapok adaptációjához szükséges szülőkonzultációkat a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus tartja a szülők számára a fejlesztési alkalmaktól                                  különböző időpontban. Évente minimum 2 konzultációt szükségesnek tartunk. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában,                            képzésében részt vesz.

4.200 Ft-tól Autizmus spektrumzavar csoportos fejlesztése 

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek Időtartam: 45 perc/alkalom

  • Csoportos foglalkozás díja:
   • 2 fős csoport: 6.200 Ft/alkalom/fő
   • 3 fős csoport: 5.500 Ft/alkalom/fő
   • 4 fős csoport: 5.000 Ft/alkalom/fő
   • 5 fős csoport: 4.200 Ft/alkalom/fő

5.500 Ft-tól Dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT) 

Célja: az idegrendszer érlelése különböző speciális eszközökkel.

A terapeuta olyan terápiás környezetet hoz létre, melyben maximális teret biztosít a gyermekek belső indíttatásából fakadó mozgása, érzékszervi tapasztalatszerzése számára. A felhasznált eszközök révén, a gyermekek számára olyan ingerlő környezetet biztosít, melyben az éretlen idegrendszerű, testrészeit nehezen koordináló, kudarcokhoz szokott gyermek hamar kedvet kap, hogy részt vegyen ebben a változatos, intenzív, dinamikus játékban.

Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek(ek) Időtartam: 45 perc/alkalom

 • Foglalkozás díja:
  • egyéni: 10.000 Ft/alkalom/fő
  • 2 fős csoport: 6.200 Ft/alkalom/fő
  • 3 fős csoport: 5.500 Ft/alkalom/fő

17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

Az egyéni fejlesztési előrehaladásról, a családi mindennapok adaptációjához szükséges szülőkonzultációkat a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus tartja a szülők számára a fejlesztési alkalmaktól                                  különböző időpontban. Évente minimum 2 konzultációt szükségesnek tartunk. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában,                            képzésében részt vesz.

5.500 Ft-tól Gyógypedagógiai fejlesztés 

Gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozás, melynek első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alaklom a szülő konzultáció a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

Fejlesztési területek: logopédiai fejlesztés, tanulási nehézségek (DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia) fejlesztése, beszéd indítás, beszéd korrigálás, nyelvlökéses nyelés terápia

 • Foglalkozás díja:
  • egyéni: 10.000 Ft/alkalom/fő
  • 2 fős csoport: 6.200 Ft/alkalom/fő
  • 3 fős csoport: 5.500 Ft/alkalom/fő

            17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

Az egyéni fejlesztési előrehaladásról, a családi mindennapok adaptációjához szükséges szülőkonzultációkat a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus tartja a szülők számára a fejlesztési alkalmaktól                                  különböző időpontban. Évente minimum 2 konzultációt szükségesnek tartunk. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában,                            képzésében részt vesz.

8.000 Ft-tól Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés 

Kevert specifikus fejlődési zavarok, szociális funkciózavar, pervazív fejlődési zavarok, tanulási és magatartási zavarok és nehézségek esetén gyógypedagógus által vezett fejlesztés. A fejlesztés első 3-4 alkalmának fókusza a gyermek egyéni állapotának felmérése, ennek alapján a szakember elkészíti az egyénre szabott fejlesztési tervet, benne az egyéni célkitűzésekkel. A fejlesztési terv elkészültét követőnek a következő alkalom a szülő konzultáció, a fejlesztési terv és célok közös elfogadása érdekében. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom

  • Délelőtti foglalkozás ára (H-P 8:00-13:00-ig): 8.000 Ft/alkalom,
  • Délutáni foglalkozás ára (H-P 13:00-18:00, illetve hétvégi napokon): 9.500 Ft/alkalom  4 alkalmas bérlet ára: 35.600 Ft
  • Csoportos foglalkozás díja:
   • 2 fős csoport: 5.800 Ft/alkalom/fő
   • 3 fő feletti létszám 4.700 Ft/alkalom/fő

Logopédiai és DISZ diagnosztika (gyermek és felnőtt)

15.500 Ft Beszéd nehézség azonosítása

Logopédiai szakirányon végzett gyógypedagógus által végzett vizsgálat a fennálló beszédnehézségek azonosítása érdekében. A vizsgálat minimum 2 alkalmat vesz igénybe egy szülői anamnézis felvételi alkalomra és minimum 1 vizsgálati alkalomra szükség van. A vizsgálatot követően a logopédiai szakember elkészíti a szakvéleményt és javaslatot tesz a fejlesztésre. Résztvevők: Gyógypedagógus, gyermek és a szülő(k) Időtartam: 45 perc/alkalom .

            17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

A vizsgálati eredmény kiküldését követően a szakember a vizsgálati eredményről, a fejlesztendő területekről és a lehetséges továbblépésekről tartott konzultációja, ahol lehetősége van a szülőnek kérdezni az                  eredménnyel kapcsolatosan. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában, képzésében részt vesz.

17.000 Ft.   Gyermek – Gyógypedagógiai részképességmérés

Akár több vizsgálati alkalmat is felölelő mérés, mely a gyermek részképesség érintettségének feltárását célozza, kiemelten a tanulási nehézségek azonosítása (DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia)  Résztvevők: szakember, gyermek és szükség esetén szülők, időtartam: 45 perc/alkalom

                17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

A vizsgálati eredmény kiküldését követően a szakember a vizsgálati eredményről, a fejlesztendő területekről és a lehetséges továbblépésekről tartott konzultációja, ahol lehetősége van a szülőnek kérdezni az                  eredménnyel kapcsolatosan. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, szülők és egyeztetés alapján aki a gyermek nevelésében, gondozásában, képzésében részt vesz.

18. 500 Ft Felnőtt – Gyógypedagógiai részképességmérés

Gyógypedagógus által vezetett vizsgálat, mely alapvetően a DISZlexia, DISZgráfia, DISZkalkulia érintettség azonosítását célozza. A vizsgálat 2-3 alkalmas mérést igényel, mely előzetes egyeztetéssel                                    tömbösíthető is. Időtartam: 45 perc/alkalom Ez a lépés csak offline módon történhet a NeuroHarmónia Diagnosztikai és Fejlesztő Központban.

                 17.500 Ft Egyéni tanácsadás – Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció

A vizsgálati eredmény elkészítése, és a kiküldését követően a szakember a vizsgálati eredményről, a fejlesztendő területekről és a lehetséges továbblépésekről tartott konzultációja, ahol lehetőség van kérdezni az eredménnyel kapcsolatosan. Időtartam: 60 perc, Résztvevők: gyógypedagógus, ügyfél

 

Gyermekek csoportos fejlesztése

4.900 Ft/alkalom  ADHD-s gyermekek kognitív viselkedés fejlesztése

5-10 éves korosztály

Ahol a gyermek és párhuzamosan a szülők is megismerik az ADHD-s gyermekek legkorszerűbb fejlesztési módszereit, melyet segítünk az otthoni életbe is bevezetni ezzel is hozzájárulva az érintett családok minden napjainak könnyebb viteléhez. A program 360 perc csoportos gyermek fejlesztésből és 180 percnyi szülői csoport alkalomból áll, a gyermek csoportban két szakember a szülőcsoportban 1 szakértő dolgozik. A program általában péntek délután és szombaton kerül megvalósításra.

A program tartalma:

  • 4×45 perc gyermek csoport
  • 4×45 perc szülőcsoport
  • 1×45 perc módszer családi adaptációja (gyermek és szülő együtt)
  • módszertani segédlet a szülőknek
  • 1 hetes szülői mentoráció a módszer otthoni adaptációját támogatva

A program teljes díja: 44.100 Ft/gyermek

4.900 Ft/alkalom  ADHD-s és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek indulatkezelés fejlesztése

10-14 éves korosztály

Ahol a gyermek és párhuzamosan a szülők is megismerik az indulatkezelés legkorszerűbb fejlesztési módszereit, melyet segítünk az otthoni életbe is bevezetni ezzel is hozzájárulva az érintett családok minden napjainak könnyebb viteléhez. A program 180 perc csoportos gyermek fejlesztésből és 180 percnyi szülői csoport alkalomból áll, a gyermek csoportban két szakember a szülőcsoportban 1 szakértő dolgozik. A program általában péntek délután vagy szombaton kerül megvalósításra.

A program tartalma:

  • 4×45 perc gyermek csoport
  • 3×45 perc szülőcsoport
  • 1×20 perc egyéni visszajelzés a gyermekről
  • módszertani segédlet a szülőknek

A program teljes díja: 39.200 Ft/gyermek

Lóasszisztált pszichológiai fejlesztés

10.500 Ft Ló asszisztált terápia – Zsuzsival és Kócossal

Pszichológus/állat asszisztált terapeuta által végzett fejlesztés, melyet ajánlunk autizmus spektrumzavarral érintett vagy egyéb nehézséggel küzdő gyermeknek, ez a fejlesztés túl mutat a lovagláson. Résztvevők: szakember és a gyermek, időtartam: 45 perc

Szülőedukáció és szakember (pedagógus)

17.000 Ft/alkalom Családi Harmónia program

Van az úgy, hogy az életünk alapegységét képző család működtetése is okoz nehézséget a számunkra.

Vannak élethelyzetek amikor ez teljesen természetes és sok esetben szakértő támogatás mellett a nehézségeken könnyebben, gördülékenyebben tudunk átlendülni és működő megoldást tudunk találni.A Családi Harmónia Programban szakemberünk 1 család kihívásával foglalkozik,személyre szabott dedikált időt fordít az érintett szülők élethelyzetére.

A Családi Harmónia Program célja: tudásmegosztó, helyzet feldolgozó konzultáció sorozat, melyben az egyéni kompetenciák feltárásával a szülőpáros közös erősségei, kihívásai kerülnek azonosításra. A program hatékony megoldás azoknak a szülőknek, akik családjában olyan körülmény, diagnózis, nehézség kerül előtérbe, melynek feldolgozása és kezelése a szülők számára kihívást jelent.

A program tartalma:

 • Családra testreszabott tudásátadás (ADHD, ASD, egyéb kihívások) – 1×60 perc
 • Szülői kompetencia mérés és visszajelzés – 2×30 perc
 • Szülőpáros közös erősségek, kihívások azonosítása 1×60 perc
 • Családra testreszabott módszerek, megoldások azonosítása 1×60 perc

Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alakalom időtartama: 60 perc, A program 4-6 alkalomból is állhat.

6.000 Ft/alkalom 3 alkalmas autizmus specifikus alapozó szülőtréning

A program teljes díja: 3 x 6.000 Ft= 18.000 Ft

Szakember által tartott online szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az autizmus spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül. Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alaklom időtartama: 2,5 óra, A program 3 alkalomból áll.

6.000 Ft/alkalom 2 alkalmas autizmus specifikus haladó szülőtréning

A program teljes díja: 2 x 12.000 Ft= 18.000 Ft

Az alapozó tréningen megismertekre épülő olyan gyakorlati tréning, melyben a résztvevők képessé válnak a mindennapi élet tudatos, felkészült szervezésére. A tréning fókuszába az autizmus spektrumzavarban alkalmazott specifikus segítségadás eszközei kerülnek..Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok Alaklom időtartama: 2,5 óra, A program 2 alkalomból áll.

6.000 Ft ADHD szülőtréning

 

Szakember által tartott szülőtréning, melyben a résztvevő szülők, nagyszülők és akár pedagógusok is az ADHD spektrumállapotról kapnak háttértudást, mely alapjául szolgál a további fejlesztéseknek. A szülőtréningen a spektrumállapot értelmezésének kifejtésére, a jelenlegi szakmai álláspontok és ellátási lehetőségek részletezésére is sor kerül. Résztvevők: szakember, szülők, pedagógusok. Időtartam: 2,5 óra.

 

Tanácsadás, terápia

17.000 Ft  Egyéni tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció (gyermek)

Pszichológus, pszichopedagógus, szociális és segítő szakember által vezetett foglalkozás szülő vagy gyermek számára. Résztvevők: szakember és gyermek, időtartam: 45 perc

18.500 Ft  Tanácsadás, konzultáció, pszichoedukáció (felnőtt)

Pszichológus, pszichopedagógus, szociális és segítő szakember által vezetett foglalkozás szülő vagy felnőtt ügyfelek számára. Résztvevők: szakember és vagy szülő(k) vagy felnőtt ügyfél, időtartam: 60 perc

16.500 Ft Minőségi mindennapok konzultációs folyamat

Eltérő idegrendszerrel élni azt jelenti, hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk meg a neurodiverzitás minden hatását, aspektusát és érzés világát. Ez valós kihívást jelent számunkra és a környezetünk számára is, ez pedig sokszor feszültséget, nehézséget okoz a mindennapokban. Az eltérő idegrendszeri működés nem jelenti azt, hogy nem lehetünk boldogok, sikeresek és értékesek a közösségünk számára. Hiszünk abban és tapasztaljuk is, hogy az eltérő idegrendszeri működés sok előnnyel is járhat.

Ahhoz, hogy érintettként azt  az életminőséget éljük, amely boldog élethez vezet, ismernünk kell az erősségeinket és ezekre építve tudatosan fejleszteni kell a működésünket. Ezen az úton nyújt egyéni támogatást a MINŐSÉGI MINDENNAPOK konzultációs folyamat.

A szolgáltatás tartalma:

 • 2×60 perc feltáró, edukációs alkalom (alkalmazva a NeuroHarmónia diagnosztikus folyamatban feltártakat)
 • 4×60 perc egyénre szabott módszertan és eszköz orientált konzultáció

25.000 Ft Család-és Párterápia

A terápia jellemzően legalább 6, legfeljebb 12 találkozásból álló sorozat. Javasoljuk azoknak a pároknak vagy családoknak, akik úgy érzik, a megszokott problémamegoldó módszereik nem működnek, a konfliktusok megszaporodtak és nehezen elsimíthatóak. Akkor is ajánljuk, ha egy családtag életében beálló változás, vagy elakadás az egész család életét megnehezíti, felborítja. Résztvevők: szakember és a gyermek, szülő(k), vagy felnőtt ügyfél, Időtartam: 60 perc

 

Köszönjük figyelmét

szekszárd gyermekpszichológus
Pollack Mihály u. 53 Szekszárd, Tolna-megye
Autizmus és ADHD fejlesztő központ
NeuroHarmónia