Tájékoztatás  szülők számára:

Az szülő/törvényes képviselő által elküldött adatokat kizárólag a gyermekkel foglalkozó szakértőink ismerhetik meg, azokat kizárólag a gyermek érdekében használjuk fel, azokat mások számára nem adjuk át és nem is engedjük, hogy az abban foglaltakat mások megismerhessék. Természetesen szülő/törvényes képviselő bármikor jogosultak arra, hogy kérjék az adatok felhasználásának a korlátozását, azok törlését vagy hordozását, a pontosításokat és akár tiltakozhatnak is az adatkezelés ellen. Az átadott adatokat addig őrizzük meg, ameddig a gyermekkel foglalkozunk, vagy amíg nem kérik azok törlését.

Tájékoztatás felnőtt ügyfelek számára:

Az Ügyfél által elküldött adatokat kizárólag az Ügyféllel foglalkozó szakértőink ismerhetik meg, azokat kizárólag az Ügyfél érdekében használjuk fel, azokat mások számára nem adjuk át és nem is engedjük, hogy az abban foglaltakat mások megismerhessék. Az Ügyfél bármikor jogosult arra, hogy kérje az adatok felhasználásának a korlátozását, azok törlését vagy hordozását, a pontosításokat és akár tiltakozhatnak is az adatkezelés ellen. Az átadott adatokat addig őrizzük meg, ameddig az Ügyféllel foglalkozunk, vagy amíg nem kérik azok törlését.

Kapcsolatfelvétel: info@neuroharmonia.hu

Az adatkezelésre Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Info. tv.), Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLIV. törvény (Eüak. tv.) vonatkozik. Külön indokolt utalni az Eüak. tv. 12§ (1) és (2) bekezdésére: Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása önkéntes. Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet tájékoztatni kell. -Az adatvédelmi szabályzat készítésénél irányadónak tekintjük az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Módszertani útmutatóját.

A Központunkban az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:

Kávási Brigitta

Telefonszáma: 0620 4899 579
Telefonon elérhető: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 között és pénteken 8:00-14:00 között

E-mail címe: brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu